Občanské sdružení Lužany
Vítáme Vás na našich stránkách

Náš program

Členové

Kontakt

Fotografie

Jsme chalupáři z osady Lužany, která se nachází na úbočí hory Skutina (736m.n.m.) v Orlických horách v katastru obce Olešnice v Orlických horách. Toto území leží těsně za hranicí CHKO. 

Abychom se mohli aktivně podílet na ochraně vzácných rostlin a živočichů a pomohli zachovat původní ráz krajiny, rozhodli jsme se společně s přáteli založit občanské sdružení.

Chráněná krajinná oblast Orlické hory byla vyhlášena v prosinci 1969. Chrání území v rozloze asi 200km2. Nejpřísněji chráněná I. zóna zabírá téměř   5 % z celkové plochy, II. zóna je pak s odpovídajícími 85% relativně rozsáhlejší. Oblast zaujímá vlastní hřeben Orlických hor s jejich jížním podhůřím. Většina území je zalesněna druhotnými smrkovými porosty, přirozené smíšené bučiny se uchovaly pouze v hřebenové části. Orlické hory se vyznačují bohatým bylinným podrostem. V podhůří je pak dobře zachována zástavba lidového charakteru, která podtrhuje půvab a atraktivnost této oblasti.