วันนี้ ณ.

...ที่นี่มีความรัก

ที่นี่มีเพลง

 ***และมีเสียงหัวใจร้องไห้ ..........

 

*** คนเลวของเธอ /ดาวใจ ไพจิตร ***