Home

Silvius Cureteanu (n. 26 martie 1945, Hălmagiu, Arad - d. 14 iulie 2002, Arad) învățător, profesor de limba română, inspector școlar, director de gimnaziu și Colegiul Economic Arad, Profesorul a fost mult mai mult decât un cadru didactic. A fost o personalitate a învățământului arădean și a comunității.

Biografie

Născut în Hălmagiu, Arad, la poalele Muntelui Găina, Țara Moților, pe valea Crișului Alb.

Studii

1964 - A absolvit Liceul Pedagogic din Arad.

1970 - licențiat Facultatea de Filologie în cadrul Universității din Timișoara

1977 - licențiat Facultatea de Istorie si Filosofie în cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj- Napoca.

Activitate profesională

A fost 5 ani învățător, predând la patru clase simultane (Buceava, com. Hălmagiu și Tisa-Nouă, corn. Fântânele).

Învățător la Liceul Pedagogic din Arad (Școala de aplicație).

1968 februarie, (la 22 de ani) inspector școlar pentru învățători la ISJ Arad.

1969-1972 - Director la Școala Generală Nr.2 Arad.

1972 - A devenit titular ca profesor de limba română prin concurs.

1973-1981 - Inspector școlar la IȘJ Arad pentru limba română.

1977 - A obținut gradul didactic pentru limba și literatura română cu media 10.

1981-2002 - Profesor la Colegiul Economic Arad.

1990 februarie - 1993, august Inspector școlar pentru limba română 1/2 normă (pentru liceu).

1997-2002 - Director al Colegiului Economic din Arad.

A predat ca lector universitar la Colegiul de învățători din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.

Citate

Numele profesorului Silvius Cureteanu se va pronunța cu respect peste timp nu numai de generațiile de elevi pe care le-a format de-a lungul anilor, ci și de părinții acestora și de către colegii-profesori, pentru vocația sa profesională.

„După mine, dascălul model trebuie să se caracterizeze prin:

 • informație în specialitate de ultimă oră;
 • punctualitatea la ore;
 • atractivitatea lecțiilor pe care le predă;
 • rigurozitatea în predarea cunoștințelor;
 • reconsiderarea relației profesor-elev (să fie exigent cu ei, dar și apropiat sufletește, să-i înțeleagă);
 • să manifeste obiectivitate și corectitudine în notarea elevilor;
 • să desprindă din operele literare studiate sfaturi practice pentru viață;
 • să lase necazurile și grijile zilnice deoparte și să intre în clasă întotdeauna bine dispus."

Prof. Silvius Cureteanu

Activitate publicistică

A publicat studii și articole de specialitate în reviste și ziare locale și centrale, a editat Revista Juventute și Anuarul Colegiului Economic Arad.

A scris studii ample despre problemele școlii și specialității în Îndrumări metodice (Arad), Renașterea prin educație (Arad), Catedra, Limba și literatura română (București). A publicat studii și articole în: Revista de pedagogie; Revista bibliotecarilor din R.S.R.; Catedra (culegere a CCD Arad); Limba și literatura română pentru profesori/ și pentru elevi (București).

La Colegiul Economic Arad a editat, împreună cu profesorul Didilescu Florin, Revista Juventute (nr. 1 în 1982).

Volume publicate

 • Predarea ortografiei în gimnaziu, în colaborare cu Melente Nica, Editura didactică și pedagogică, 1980, p. 164
 • Limba și literatura română. Lecturi literare cl. a V-a – a VIII-a, în colaborare cu Melente Nica și Dimitrie Mihăilescu, Editura Servo-Sat, Arad, 1996, pag. 400
 • Limba și literatura română pentru examenele de capacitate, bacalaureat, concursurile de admitere în colegiu și facultate, în colaborare cu Melente Nica și Dimitrie Mihăilescu, Editura „Viața arădeană”, Arad 1998, pag. 261

La începutul anului 2002 a editat volumul de versuri Taine, al prietenului său, Mihai Ruja, regretat procuror arădean, răpus prematur de o boală necruțătoare.

Este model de personaj literar în romanul Iluzia al scriitorului Ion Lotreanu.

Distincții

A avut elevi participanți la faza pe țară a concursului de limba și literatura română „ M. Eminescu", dintre care elevul Vălcan Ciprian („Este un geniu! Studiază la Sorbona”) a obținut premiul II (faza pe țară) 1991, iar elevele Belin Cristina și Iankai Teodora au obținut mențiuni (la faza pe țară).

Bibliografie

 • Arc peste timp, Anuarul Colegiului Economic, 2000-2001
 • Școli arădene, volumul I, Vasile Man

Legături externe