งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ประจำปี 2553

        การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
      ประจำปี 2553
*********************************************
เมืองโบราณ อุทยานภูซาง ภูนาง ภูลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัต์ว์ป่าเวียงลอ
สพป.พะเยา เขต 2
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ระดับภาค
 

*************************************************************************