สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

                    
        ภาพสวยๆๆๆๆๆ
                       

                       

          

                             
Phattalung