หน้าแรก


เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
 แนะนำสถานที่พัก
 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

  

เกณฑ์การแข่งขัน

ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

1. ประกาศ สพฐ.


1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 

2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

3. เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มเติมในระดับภาค

แบบฟอร์ม รายชื่อนักเรียน รายการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายแม่ออน

1. www.google.com
2. Login : sillapa66maeon@gmail.com
3. pass : maeonxxxxx
4. เข้า ไดรฟ์ (Google Drive)
5. เข้า รายชื่อศิลปหัตถกรรม (ชื่อโรงเรียน).xls


การประชุม กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 กลุ่มเครือข่ายแม่ออน 

ที่ประชุม โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2  ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559การประชุม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 กลุ่มเครือข่ายแม่ออน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 


ที่ประชุม โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2  ครั้งที่ 1 /2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 มีมติเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1. กำหนดวันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 กันยายน 2559 

2. ให้รวมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนและกิจกรรมวิชาการ เข้าด้วยกัน

3.กิจกรรม ชั้นปฐมวัน และชั้นประถมศึกษา