สพป.พะเยา เขต 2

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์
ศูนย์ประสานงานเข้าประกวดแข่งขันระดับภาค ครั้งที่ 62
คลิกที่นี่
**********************************************************
สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น
สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา
(Supermacy With Grace and Wisdom)
***********************************************************
พิมม์เกียรติบัตรครู - นักเรียน
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555
(คลิก)
************************************************************
รายชื่อโรงเรียน-รายการแข่งขัน
ที่ได้รางวัลอันดับที่ 1-3 ระดับภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
(คลิก)
ผลการแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 62
(คลิก)
************************************************************
ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
สำหรับครู - นักเรียน ตัวแทนไปแข่งขันขันฯ ระดับภาค
(คลิก)
************************************************************
 ายละเอียดที่พักในจังหวัดเชียงใหม่
(คลิก...Link)
************************************************************
ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน
 
เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครังที่ 62