แบบสำรวจความพึงพอใจงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และปฐมวัยณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านชะอวด
วันที่ 6 - 7 มกราคม 2563 คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code

เดินทางมาโรงเรียนบ้านชะอวดผ่านแอปพลิเคชัน Google Maps คลิกที่นี่
แผนผังที่จอดรถ