เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง

เมนูหลัก
 
 หน้าแรก
 กำหนดการแข่งขัน
 รรมการตัดสินการแข่งขัน
 แผนที่
 ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
 สรุปรายการแข่งขัน

 
เกณฑ์การแข่งขัน
 
 ปฐมวัย
 าษาไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 นักบินน้อย สพฐ.
 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 สุขศึกษาพลศึกษา
 ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์)

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ )
 หุ่นยนต์
 ภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
  การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ

 


สรุปการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง  สามารถติดตามข้อมูลสถานที่แข่งขันได้  และหากโรงเรียนใดประสงค์เพิ่มชื่อเพื่อเข้าแข่งขัน สามารถเพิ่มได้เฉพาะรายการที่ได้จัดห้องและสถานที่แข่งขันไว้แล้วเท่านั้น

วิดีโอ YouTube