6 Motionsrum‎ > ‎

Adgang

Adgang til motionsrummet


Medlem af SBK
Det er gratis at benytte motionsrummet.

Alle medlemmer af SBK kan certificeres til at benytte motionsrummet - dog skal medlemmer under 18 år udfylde en samtykkeerklæring - se nedenstående vedhæftede fil.

Efter at du er certificeret kan du få udleveret et nøglekort - gebyr 250 kr. - og kan i tidsrummet 07.00 til 23.00 alle hverdage og i weekenden i tidsrummet 08.00 til 21.00 frit benytte motionsrummet.

Ved modtagelse af nøglekortet kvitterer du for modtagelsen af nøglekort og kendskabet til:
- reglement for Sydbyhallerne
- reglement for Motionscenteret 
- sikkerhedsregler i Motionscenteret

Gebyr tilbagebetales ikke men indgår i driftsbudgettet af motionsrummet.

Brugere af Sydbyhallerne - men ikke medlem af SBK

De muligheder SBK`s medlemmer har er også gældende for øvrige brugere af Sydbyhallerne.
Der betales dog et årskontingent på 1.400 kr.