6 Motionsrum

SBK råder over eget motionsrum. Læs nærmere om brugen heraf på de underliggende faner.