Uvod

Stranica je izrađena u sklopu akcije "Siguran internet za djecu i mlade"  koju su provodile učiteljice Kristina Smiljić, Barbara Evaj i Blaženka Šantalab s učenicima OŠ Slavka Kolara Hercegovac na satovima engleskog jezika, informatike i u učeničko slobodno vrijeme u knjižnici.
 
Svi učenički radovi i sve aktivnosti prikazat ćemo na ovoj web stranici kako bi i Vama njezin sadržaj poslužio u nastavi za obilježavanje navedene teme ili educiranje o sigurnosti na internetu.
 

Ciljevi našeg projekta „Sigurniji Internet za djecu i mlade“:

·         objasniti učenicima što znači sigurnije korištenje Interneta

·         upoznati učenike s  prednostima i nedostacima Interneta

·         upoznati učenike s posljedicama dijeljenja svojih osobnih podataka putem Interneta

·         obraditi pojmove kao što su: www, Internet, elektroničko zlostavljanje,  antivirusna zaštita, spam, e-mail, chat, blog, forum, društvene mreže

       ·         razviti kod učenika kritičnost i samokritičnost pri pregledu WWW sadržaja

·         upozoriti učenike na zaštitu autorskih prava te ih educirati o pravilnom navođenju literature preuzete s Internetskih stranica kao i literature općenito

·         saznati koliko učenici vremena provode na Internetu i društvenim mrežama

·         saznati koliko su učenici upoznati s negativnim stranama društvenih mreža

·         kroz igru upoznati pravila Interneta

·         kroz zabavu spoznati koliko učenici poznaju značenje pojedinih chat kratica (chat slang)

 

Ključni pojmovi:

·         Internet, www, e-mail, chat, chat slang, blog, forum, društvena mreža, antivirusni program, spam, firewall, antispam, lozinka, korisničko ime, elektronički identitet, osobni podaci, autorsko pravo, citat

 

Zadaci:

     

·         Upoznati učenike s potrebom za kritičkim odnosom prema Internetom

·         Znati prepoznati web stranice s kvalitetnim sadržajem

·         Razvijati kod učenika potrebu za istraživanjem i samostalnim radom

·         na satovima informatike ujediniti dosadašnje naučeno gradivo i primijeniti ga u praktičnim zadacima

·         primjenivati naučeno gradivo u praktičnim zadacima korištenjem programa: MS Office PowerPoint, Easy GIF Animator, Windows Movie Maker, Paint, MS Office Word, MS Office Excel

·         primjenivati naučeno gradivo u praktičnim zadacima korištenje Web 2.0 alata: Prezi, Glogster, Purpose Games, Google Site, Google Docs, Bookmaker i sl.

·         radionica o korištenju i navođenju izvora hrvatskog i engleskog jezika:

·         usvajanje pojmova autorstva, intelektualnog vlasništva, autorskog prava, citata, literature

·         pronalaženje i upotreba citata, primjena pravila o navođenju izvora podataka(literature)