Struktura ličnosti-Id,ego i super-ego

                                       
Id(ono)
je jedina komponenta ličnosti koja je prisutna od rođenja. Ovaj aspekat ličnosti je potpuno nesvestan i obuhvata instiktivno i primitivno ponašanje. Prema Frojdu, ovo je izvor psihičke energije, glavna komponenta ličnosti. Id je vođen principom zadovoljstva,koji teži za hitnim zadovoljenjem želja i potreba. Ako se ove potrebe ne zadovolje odmah, rezultat je stanje anksioznosti ili napetosti. Na primer,osećaj gladi li žeđi bi trebalo da proizvede želju za hranom i pićem. Id je veoma važan u prvim godinama života jer obezbeđuje ispunjenje detetovih potreba. Ako je dete gladno ili ako mu je neprijatno,ono će plakati sve dok se njegovi zahtevi ne ispune.
Ali, id nije moguće zadovoljiti lako i neposredno. Mi moramo naše postupke podestiti datim uslovima. Zato stupa u dejstvo drugi deo ličnosti koji se naziva ego(ja). Vodeći računa o realnoj situaciji,ego,makar zaobilazno,nastoji da omogući zadovoljenje onoga čemu nagonski deo teži.
Treći deo ličnosti koji razlikuje Frojd jeste super-ego(nad-ja). Taj deo ličnosti se,prema Frojdu,sastoji od principa normi koje je pojedinac vaspitanjem u kući,pre svega identifikacijom sa ocem,a onda i raznim drugim socijalnim uticajima,usvojio. Pojedinac ih je uneo,untrojicirao u sebe i oni postaju važan reglulator njegovog ponašanja. Glavna uloga tog dela ličnosti jeste zadržavanje i sprečavanje zadovoljenja zahteva koji postavlja id,a koji nisu u skladu sa društvenim moralom,posebno različitih seksualnih i agresivnih težnji,i da ih potiskuje iz sfere svesnog u nesvesno.

Između ida,ega i super-ega vrlo često nastaju sukobi. Kad dođe do sukoba,ličnost postaje nesigurna i zastrašena.Pojedinac nastoji da svoju teskobu savlada,da se oslobodi stanja strahovanja i u tu svrhu koristi različite odbrambene mehanizme. Ovi mehanizmi maskiraju i izobličuju motive i ciljeve koje super-ego ne prihvata,a kojim id teži da ostvari makar posredno ili delimično. Kad su sukobi između ida,ega i super-ega veoma česti i oštri,dolazi do poremećaja u ponašanju,do neuroza i duševnih oboljenja.

Prema Frojdovom shvatanju,za formiranje ličnosti odlučujuće je rano detinjstvo. Kakva će se ličnost razviti i kakva će biti u toku čitavog života rešava se do pete godine života. Dete u svom razvitku prolazi kroz određene stadijume. U svakom od njih na drugačiji se način zadovoljavaju osnovni nagoni,pre svega seksualni instikt koji je prisutan od rođenja. Od toga da li je pojedinac prošao uspešno sve stadijume,zavisi uspešan i normalan razvitak ličnosti.

Kratak dokumentarac o ovoj temi : Id, Ego, & Superego

Comments