Frojdova teorija svestiIvan je upravo započeo vezu sa devojkom koju je upoznao u školi. Jednog popodneva,dok su pričali,slučajno je nazvao imenom svoje bivše devojke.

  Da ste bili u ovoj situaciji,da li bi ovo nazvali samo greškom? Mnogi bi se time opravdali. Međutim,psihoanalitičari ne misle tako. Oni smatraju da postoje snage iznad naše svesti koje usmeravaju naše ponašanje. Na primer,jedan psihoanalitičar tvrdi da je Ivan ovu grešku napravio zbog nerešenih osećanja prema bivšoj devojci ili zbog sumnje u novi odnos sa sadašnjom.


Tvorac ove teorije je Sigmund Freud. Prema njemu,ljudski um je podeljen na dva dela:

1.Svest uključuje sve što čega smo svesni. Tada možemo razmišljati racionalno. Ovde spada i sećanje koje nije uvek deo svesti ali se može lako preuzeti i dovesti u našu svest. Frojd je ovo nazvao podsvest.

2.Nesvesni um je rezervoar osećanja,misli i sećanja koje potiče izvan naše svesti. Većina sadržaja nesvesnog su neprijatni (npr. osećanja bola,anksioznost ili konflikt). Prema Frojdu,nesvesno nastavlja da utiče utiče na naše ponašanje i iskustva,iako smo svesni ovih uticaja.

Frojd je smatrao da lapsusi ne postoje, i da su greške u govoru odraz podsvesnih aktivnosti.

Comments