באתר מופיעות הצעות למורים, ארגזי כלים, קישורים בתחום החינוך הלשוני ופעילויות מותאמות לתלמידי בית הספר היסודי.  

"מאחורי כל הדברים הנראים לעין, יש דבר מה גדול יותר; כל דבר הינו נתיב, שער או חלון הנפתח אל משהו אחר."

(אנטואן דה סנט-אכזופרי) מתוך "הנסיך הקטן"

 

 

 
 
 
 
  
 
 
מאגר אתרים מומלצים