Strona główna


Motto szkoły

„Dobroć serca jest tym,

czym ciepło słońca: ona daje życie.
 
Piękność bez dobroci jest jako kwiat bez woni…”