XTrackCAD‎ > ‎

Tunel

Program pro kreslení tunelového portálu podle normy NEM 105 Profil tunelu pro normální rozchod.

Autor

Petr Šídlo – sidlo

https://sites.google.com/site/sidloweb/

Licence

GPL v2

Popis programu

Program respektuje normy MOROP:

 • NEM 010 Poměr, měřítko a rozchod
 • NEM 102 Průjezdný průřez pro trať v přímé
 • NEM 103 Průjezdný průřez pro trať v obouku
 • NEM 105 Profil tunelu pro normální rozchod
 • NEM 111 Zakřivení tratě
 • NEM 112 Vzdálenost kolejí
 • NEM 120 Profil kolejnic a spojek
 • NEM 122 Železniční svršek a pláň pro normální rozchod

Formát výstupu

Výsledný profil tunelu se ukládá do souboru EPS – zapouzdřený PostScript. Všechny čáry se ukládají ve vektrovém tvaru, proto je možné výstup vykreslit v libovolném rozlišení.

Uživatelé OS Linux a Mac mají prohlížeče souborů EPS (Encapsulated PostScript) již nainstalovány v systému.

Uživatelé OS Windows mohou použít pro prohlížení souboru EPS program GSView http://www.gsview.com/

Běhové prostředí Java

Pro spuštění programu je třeba běhové prostředí Java verze 6 nebo vyšší.

Program Java lze získat na http://java.com/

Instalace programu

Linux

Stáhnout a instalační program installer.run. Z adresáře kde je program uložen spustit příkazem sh ./installer.run (nebo nastavit příkaz spouštění chmod +x installer.run a spustit ./installer.run).

Pokud je program spuštěn s právy uživatele, tak je dovolena instalace pouze pro daného uživatele. Pokud je program spuštěn s právy root, tak je dovolena instalace pro všechny uživatele.

Windows

Stáhnout a instalační program installer.exe.odmazat. U staženého souboru odmazat příponu .odmazat a ponechat název spustitelného instalačního souboru installer.exe. Stažený program spustit.

Pokud je program spuštěn s právy uživatele, tak je dovolena instalace pouze pro daného uživatele. Pokud je program spuštěn s právy administrator, tak je dovolena instalace pro všechny uživatele.

Mac

Pro Mac není připraven instalátor. Obsah souboru Tunel-jar.zip se rozbalí do vybraného adresáře. Program nemá připravený spouštěč .app a spouští se z příkazového řádku.

Zdrojový kód

Program je publikován s licencí GPL v2. Zdojové kódy programu jsou v souboru Tunel-netbeans.zip. Uživatelé NetBeans mohou použít Import Project. Uživatelé jiných vývojových nástrojů najdou zdrojáky v adresáři Tunel/src. Knihovny potřebné pro sestavení jsou v souboru Tunel-jar.zip v adresáři lib.

Podle prvního Murphyho zákona o programování Každý program obsahuje alespoň jednu chybu. Pokud nějakou chybu odhalíte, tak mě prosím informujte na Diskuzním fóru Modelové železnice sidlo.

Spouštění programu

Program se spouští z menu zástupcem Tunel. Pokud program nemá zástupce – Mac, tak se spouští z příkazového řádku.

Z příkazové řádky je možné program spustit příkazem nebo skriptem.

Systém Příkaz Skript
Linux a Mac java -jar tunel.jar tunel.sh
Windows javaw -jar tunel.jar tunel.bat

Ovládání programu

Po spuštění programu se otevře formulář.

Formulář

Měřítko

Do pole měřítko se vyplní požadované měřítko (rozchod) podle normy NEM 010 Poměr, měřítko a rozchod.

Trakce

Zadává se použitá trakce. Buď nezávislá – bez troleje nebo závislá – s trolejí. Podle zadání se použije NEM 102 Průjezdný průřez pro trať v přímé.

Počet kolejí

Pro jednokolejku se zadává 1, pro dvoukolejku 2. Pro dvoukolejku se kontroluje vzdálenost kolejí na širé trati podle normy NEM 112 Vzdálenost kolejí.

Vzdálenost kolejí

Zadává se pouze při volbě 2 dvoukolejka. Zadá se použitá osová vzdálenost. Pokud vzdálenost kolejí neodpovídá normě NEM 112 výpočet profilu skončí s chybou.

Směr

Zadává se směr širé trati. Možné volby jsou v přímé a v oblouku.

Při volbě v oblouku se použije norma:

 • NEM 103 Průjezdný průřez pro trať v oblouku – pro výpočet rozšíření průjezdného průřezu v oblouku.
 • NEM 112 Vzdálenost kolejí – pro výpočet vzdálenosti kolejí v oblouku pro dvoukolejku. Pokud vzdálenost kolejí neodpovídá normě výpočet profilu skončí s chybou.

Skupina vozidel

Zadává se pouze při volbě v oblouku. Pro trať v oblouku se zadává použitá skupina vozidel podle normy NEM 103 Průjezdný průřez pro trať v oblouku. Možné volby jsou:

 • Skupina vozidel A – pro délku přes nárazníky do 20,0 m a vzdálenost otočných čepů do 14,0 m.
 • Skupina vozidel B – pro délku přes nárazníky do 24,2 m a vzdálenost otočných čepů do 17,2 m.
 • Skupina vozidel C – pro délku přes nárazníky do 27,2 m a vzdálenost otočných čepů do 19,5 m.

V rozbalovacím seznamu v programu jsou použity maximální délky vozidel pro dané měřítko.

Skupina vozidel se použije pro výpočet v normě:

 • NEM 103 Průjezdný průřez pro trať v oblouku – pro výpočet rozšíření průjezdného průřezu v oblouku.
 • NEM 112 Vzdálenost kolejí – pro výpočet vzdálenosti kolejí v oblouku pro dvoukolejku. Pokud vzdálenost kolejí neodpovídá normě výpočet profilu skončí s chybou.

Poloměr oblouku

Zadává se pouze při volbě v oblouku. Zadá se poloměr oblouku vnitřní koleje.

V programu jsou provedeny následujíc kontroly:

 • NEM 103 Průjezdný průřez pro trať v oblouku – pokud není v tabulce hodnota pro zvolený poloměr, tak výpočet skončí s chybou
 • NEM 111 Zakřivení tratě – kontroluje se povolený minimální poloměr. Pokud je použitý poloměr menší než dovolený tak je zobrazeno varovné hlášení. Výpočet je možné dokončit.
 • NEM 111 Zakřivení tratě – kontroluje se doporučený minimální poloměr pro vedlejší trať na širé traťi. Pokud je použitý poloměr menší než doporučený tak je zobrazeno informativní hlášení. Výpočet je možné dokončit.

Korekce X a Y

Výsledek výpočtu se uloží do souboru EPS. Tento soubor je možné zobrazit v příslušném prohlížeči a následně vytisknout. Bohužel ne všechny tiskárny tisknou přesně zadané rozměry objektů. Proto jsou u tunelového profilu vytištěny dvě kontrolní měřítka. Vodorovné pro směr X a svislé pro směr Y. Po vytištění se musí na obou měřítkách naměřit 100 mm. Pokud se naměří jiná vzdálenost, tak musí být provedena korekce.

Pokud je například naměřeno ve vodorovném směru 97 mm, tak se do korekce X zadá 0,97. Měření korekce může být prováděno pouze při výpočtu bez korekce (nastaveno 1,00). Přepočítávání korekce na již jednou zkorigovaném výpočtu je sice možné, ale zbytečně komplikované.

Soubor

Zadává se jméno výstupního souboru. Je možné použít tlačítko Soubor pro listování souborovým systémem.

Výpočet

Program se spouští tlačítkem Uložit soubor. Po úspěšném dokončení výpočtu se uložený soubor prohlédne v příslušném prohlížeči.

Prohlížeč EPS


vytvořeno 4. 10. 2015

ċ
Tunel-jar.zip
(703k)
Petr Šídlo,
4. 10. 2015 3:39
ċ
Tunel-netbeans.zip
(52k)
Petr Šídlo,
4. 10. 2015 3:40
ċ
installer.exe.odmazat
(2878k)
Petr Šídlo,
4. 10. 2015 4:07
ċ
Petr Šídlo,
4. 10. 2015 4:08
ą
Petr Šídlo,
4. 10. 2015 3:31
ą
Petr Šídlo,
4. 10. 2015 3:31
Comments