XTrackCAD

Program pro plánování kolejišť.

Program je zdarma k dispozici na stránce http://www.xtrkcad.org

Příklad plánu kolejiště z kusového kolejiva PIKO A-track Plánek kolejiště s kolejivem PIKO A-track

Parametrické soubory vybraného kolejiva Parametrické soubory

Program pro kreslení profilů tunelu Tunel