Vozidla‎ > ‎

03 422.0

Lokomotiva 422.0115 od BRAWA ve verzi se zvukem a kouřovým generátorem.

Demontáž kouřového generátoru

Lokomotivu jsem koupil se zvukem. Součástí dodávky je i kouřový generátor. Ten nehodlám používat.

Lokomotiva je vybavena dekodérem Doehler & Haass. Podle manuálu by to měl být SD22. Ten má jiné mapování Funkčních kláves než dekodéry Zimo, které jinak používám. Aby nemohlo dojít k zapnutí kouřového generátoru, a to ani nechtěnou chybnou manipulací, rozhodl jsem se kouřový generátor odpojit.

Přiložený manuál ne zcela přesně popisuje model, jeho údržbu a nastavení.

Při pokusu demontovat skříň lokomotivy jsem nejprve odšrouboval nesprávné šroubky, které jsou umístěné pod táhly brzdy. Začal jsem totiž rozebírat podvozek, namísto uvolnění skříně. Šroub 12, který se má uvolnit je schovaný pod zadní kinematikou v zadním čelníku.Po uvolnění správného šroubu se uvolnila i skříň, ale pouze na straně budky. Na straně komína skříň dále držela. Pokoušel jsem se přední část skříně nějak vysunout, ale nedařilo se mi to. Pak jsem si všimnul, že se začínají vysouvat dýmniční dvířka. Ty jsem vysunul a skříň šla lehce vyndat. Dva čepy v dýmničních dvířkách totiž drží přední část skříně pod komínem. Ještě jeden problém byl s vydouváním skříně. Od předního čelníku k dynamu vede tenká trubka. Nebylo hned zřejmé na které straně je připevněna k modelu. Je přilepena dolní částí k čelníku a u dynama drží pouze na barvu.Nyní je již volný přístup ke kouřovému generátoru. Od něj vedou dva fialové kablíky na základní desku. Kablíky jsou k základní desce naletované v místě s nápisem SMOKE. Když jsem zjistil, že úplná demontáž kouřového generátoru by znamenala další rozebírání lokomotivy, tak jsem se rozhodl pouze pro elektrické odpojení. Jeden z fialových kablíků jsem páječkou z pájecí stanice opatrně odletoval. Volný konec kablíku jsem zalepil kouskem elektrikářské pásky, aby nemohlo dojít k náhodnému kontaktu s nějakým spojem na desce.Poté jsem lokomotivu bez větších problému zpět smontoval.

Zkušební jízda
vytvořeno 1. 7. 2018

Comments