Vozidla‎ > ‎

02 Byz a Da

Vozy Igramodel http://igramodel.cz/ Byz (Bai) a Da a osvětlení Pojezdy.EU http://pojezdy.eu/.

Předinstalační příprava

Pořídil jsem osobní vozy Byz a Da od firmy Igramodel. K tomu jsem pořídil osvětlení Bai žlutá sada a Da žlutá sada od firmy Pojezdy.EU.

Před započetím instalace doporučuji přečíst návod na stránkách pojezdy.eu http://pojezdy.eu/view.php?nazevclanku=dcc-osvetleni-interieru-vozu-da-a-bai-v-meritku-h0&cisloclanku=2015080001. Také je dobré si přečíst návod na stránkách modelovy-svet-gene-simmonse.cz http://modelovy-svet-gene-simmonse.cz/duben-cerven-2017/.

Do vozů jsem si koupil žluté osvětlení. To je provedeno tak, že na LED diodách je poměrně silná vrstva žluté gelovité barvy. Já jsem osvětlení zakoupil před více než rokem a měl jsem ho odložené v krabicích s další výbavou. Když jsem osvětlení rozbalil, tak u jedné desky některé LED diody přilepily na příbalový leták. Diody skladování přežily, ale žlutá gelovitá barva zůstala na papíře. Některé diody mi proto svítí bíle. Velmi doporučuji, aby případní další kupci osvětlení buď ihned instalovali nebo zajistili takové skladování, aby se diody ničeho nedotýkaly.Montáž dekodéru

Montáž začne rozebráním vozu. Začne se demontáží pojezdu s interierem a karoserie se střechou. Na stránkách modelovy-svet-gene-simmonse.cz jsou vidět západky, které je třeba otevřít. Nejhůře jdou západky na konci vozu Byz. Vůz Da se rozebírá mnohem lépe. Potom se demontuje interiér vozu od podvozku a střecha od karoserie.

Na stránce pojezdy.eu se doporučuje odizolovat závaží vozu od sběracích plíšků. Protože nepoužívám ABC brždění, tak jsem izolaci nedával. Na sběrací plíšky jsem naletoval přiložené tenké licny, na každou stranu jinou barvu.U vozu Byz jsem provrtal podlahu v místě sloupku mezi dveřmi a oddílem pro cestující vrtákem průměru 1,5 mm. Sloupkem jsem protáhl vodiče. Potom jsem zacvakl interiér vozu zpět na podvozek. Při zacvakávání je třeba dát pozor na polohu sběračích plíšků a závaží. Tyto se při kompletaci vozu lehce posunou a je problém se zacvaknutím interiéru.U vozu Da jsem nic nevrtal. Licny jsem protáhl již existujícími otvory v podlaze interiéru a stropu karoserie.Na stránkách pojezdy.eu je popsáno, jak se rozliší deska pro vozy Byz a Da. Obě desky se liší pouze osazenými součástkami, jinak jsou stejné. U desky pro vůz Byz je třeba odstranit dvojici LED diod DI3 a DI7 nebo DI3' a DI7'. Já jsem se rozhodl odstranit diody DI3' a DI7'. Odstranil jsem je tak, že mikropáječkou nahřál cín na jedné straně diody a skalpelem jsem diodu odtrhl od desky. Totéž jsem opakoval na druhém konci.Na připravenou desku jsem napájel vodiče od podvozků na plošky DCC J a DCC K a na druhé straně DCC J2 a DCC K2. Potom jsem desku uchytil do stropu karoserie do připravených západek. Rozměry desky mají z výroby poměrně velké tolerance. Moje desky pro vozy Byz by snesly větší délku asi o 0,3 mm a deska pro vůz Da kratší délku o 0,1 mm. Karoserii zatím k podvozku nepřiděláváme a ani nepřiděláme střechu.V tomto stavu je vůz připraven na otestování zapojení. Vůz dáme na koleje a na DCC adrese 3 vyzkoušíme postupně funkční klávesy F1 až F12. Podle typu desky za rozsvěcí přednastavené okruhy svícení. Pokud vše funguje, můžeme zacvaknout karoserii a střechu vozu. Musíme si být jistí, že už nechceme dělat žádnou opravu. Instalací osvětlení totiž bude další demontáž vozu velmi komplikovaná.

Nastavení dekodéru

Po kompletaci vozu je třeba naprogramovat dekodér. Minimální nastavení dekodéru spočívá v nastavení jiné DCC adresy než je adresa výchozí. Dále dle libosti je možné provádět další nastavování. Dekodér má velmi sofistikovaný software, který umožňuje funkčními klávesami ovládat každou jednotlivou LED diodu samostatně. To ale nebyl můj případ, já si vystačím s továrním nastavením.

Pro programování dekodérů používám program JMRI DecoderPro https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/2-decoderpro a centrálu NanoX. V programu DecoderPro zvolíme Nová lokomotiva. Ve formuláři vybereme dekodér NMRA Raw CVs 1-255. Vyplníme ID lokomotivy a novou DCC adresu. Novou adresu tlačítkem Zapsat zapíšeme do dekodéru a tlačítkem Uložit uložíme do evidence.Při zapisování DCC adresy do dekodéru se zobrazí chybové hlášení Není detekovaná žádná lokomotiva (301);. Centrála NanoX má problém s detekcí potvrzovacího signálu programování podle standardu NMRA. Centrála má malou citlivost a pokud není potvrzovací signál dostatečně veliký, tak jej nepřečte. Tento problém se týká pouze centrály NanoX. Problém je možné částečně obejít přidáním odporu 100 Ω na programovací svorky PQ. Pozor, odpor musí být dimenzován alespoň na 5 W. Po této úpravě je úspěšnost čtení potvrzovacího signálu 80 – 90 %.Po zapsání adresy v programu DecoderPro zvolíme tlačítko Otevřít úplný programátor. V něm otevřeme kartu Tabulka CV a tlačítkem Přečíst všechny listy vyčteme hodnoty všech CV. U centrály NanoX z důvodu výše uvedené chyby nedojde ke korektnímu vyčtení všech CV. Ty CV, které se nepodařilo vyčíst, mají ve sloupci stav hodnotu Neznámý. Tlačítkem Přečíst provedeme opakované čtení daného CV. Takto můžeme vyčíst všechny CV v rozsahu 1 – 255. Pokud chceme nějakou hodnotu změnit, tak do sloupce Hodnota napíšeme požadovanou hodnotu a příslušným tlačítkem Zapsat ji zapíšeme do dekodéru.Pro zápis hodnot pro CV větší než 255 použijeme nástroj Programátor jednotlivých CV. Po vyčtení a nastavení všech CV se přepneme na záložku Záznam evidence, vyplníme evidenční údaje a tlačítkem Uložit do evidence vše uložíme do databáze JMRI.Tímto je vůz připraven k provozu.


Osvětlení Byz Davytvořeno 15. 8. 2017

Comments