Vozidla‎ > ‎

01 T435.0

Digitalizace lokomotivy T435.0

Popis digitalizace lokomotivy pmt H0 T435.0 vychází z návodu http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galerie/Hektor/.

Demontáž karoserie se zahájí vysunutím palivové nádrže. Poté je možno vysunout kapotu a budku strojvedoucího. Tím se dostaneme k desce s plošným spojem. Z desky je nutné odpájet dva černé a dva červené vodiče které vedou z podvozků a napájí desku. Po odpájení vodičů je možné sejmou desku plošného spoje a zátěž lokomotivy. Pro pájení doporučuji používat mikropáječky, aby nedošlo ke zničení elektroniky.

Ze zátěže se v přední části odřízne asi 10 mm na místo pro reproduktor Zimo LS10x15 10×15×8 mm, 1 W, 8 Ω. Na obrázku je kontrola volného místa pro dekodér po zkrácení zátěže.

Po zkrácení závaží je třeba provést úpravu desky plošného spoje. Na desce je konektor PluX12 se zasunutou analogovou propojkou. Analogovou propojku opatrně vysuneme. Protože můj dodavatel zvuku používá zvukové dekodéry s konektorem PluX16, je úprava desky plošného spoje nezbytná. Vedle konektoru PluX12 jsem ruční vrtačkou s vrtákem 0,5 mm vyvrtal 4 díry.

Následně jsem díry zvětšoval na větší průměr a nakonec spojil v jeden přibližně čtvercový otvor. Dáváme pozor, ať nepoškodíme blízkou vodivou cestu.

Po dokončení díry provedeme kontrolu správné velikosti. K tomu dobře poslouží analogová propojka. Propojku zasuneme do konektoru a posuneme jej o dva piny směrem k nové díře. Zkontrolujeme, že propojku je možno zasunout až na doraz.

Na spodní straně desky jsou dva nepřipojené piny konektoru PluX12. Podle značení PluX jsou to piny 15 a 17. Na tyto piny přiletujeme vodiče pro reproduktor. Použil jsem lanka s vnějším průměrem 0,5 mm.

Vodiče zkrátíme na vhodnou vzdálenost a na jejich konce přiletujeme reproduktor.

Na desku do konektoru PluX12 připojíme zvukový dekodér s konektorem PluX16.

Závaží přišroubujeme zpět do rámu lokomotivy. Reproduktor přilepíme oboustranou lepící páskou na závaží. Zpět přiletujeme napájecí vodiče červené a černé z obou podvozků na desku plošného spoje. Kompletaci dokončíme přišroubováním desky na závaží.

Zpět nasadíme budku strojvedoucího s kapotou motoru. Zespodu karoserii zafixujeme palivovou nádrží. Zkompletovanou lokomotivu můžeme otestovat.

Funkční zkouška dekodéru

Ukázka funkční zkoušky dekodéru je provedena s:

 Lokomotiva  pmt T435.015 http://www.pmt-modelle.de/
 Dekodér  Zimo MX648P16 http://www.zimo.at/
 Zvuk  Jacek-modely Zvukový projekt hektor 720 bez tlumiče http://www.jacek-modely.cz/

T435.0vytvořeno 5. 1. 2017

Comments