Kolejiště‎ > ‎

05 Pláň skryťák

Stav stavby kolejiště 27. 7. 2017.

Stavba kolejiště pokračuje od nejnižších pater k nejvyšším. V nejnižším patře je skrytá stanice.

Dokončení rámu

Rovina

Po instalaci rámu bylo provedeno jeho vyrovnání do vodorovné polohy. Při prvním pokusu o vyvážení byla použita laserová vodováha pro obkladače dlaždic. Tato vodováha ukazuje dvě stopy, jednu svislou a druhou na ní kolmou – vodorovnou. Svislou stopu jsem nastavil na svislou hranu stěny. Při tom se ukázalo, že druhá stopa není úplně vodorovná. Tato vodováha je dostačující pro lepení dlaždic na zeď, ale pro vyvážení kolejiště je nevhodná. Druhá vodováha, kterou jsem si půjčil, měla automatické nastavení roviny. Práce s ní už byla bezproblémová.

Všechny spoje segmentů rámu byly uvolněny a každý segment byl jednotlivě vyvážen do roviny. Po opětovném dotažení spojů se některé části rámu zvedly v důsledku nerovností na stykových plochách jednotlivých segmentů. Tam kde to bylo nutné byly vloženy mezi segmenty vymezovací plíšky.Konzoly

Plán kolejiště byl navržen do dostupného prostoru. Krajní koleje jsou navržené tak, aby osa koleje byla ne blíže než 10 cm od okraje vymezené plochy. Z důvodu nepřesností při měření byl i rám navržen tak, aby krajní nosníky byly umístěny 10 cm od okraje plánu kolejiště. Představa byla, že přesahem terénu 10 cm se stavba dostane do vymezeného prostoru. Problém ale nastane v případě, že v nultém patře je na hraně rámu kolej a v prvním nebo druhém patře bude ve stejném místě také kolej. Potom by nebylo za co horní patra ukotvit. Proto jsem na těchto místech dodělal konzoly, které přesahují rám o 10 cm. Na tyto konzoly budou uchycena horní patra.Pláň

Pomocné latě

V ocelovém rámu jsou předvrtané otvory průměr 8 mm ve vzdálenosti přibližně 20 cm od sebe. Na tyto díry jsem přišrouboval dřevěné latě průřezu 20 × 30 mm. Latě jsou z břízy, která je tvrdší než klasický smrk. Pro přichycení dalších konstrukcí pomocí vrutů je to výhodnější. Latě z břízy obyčejně nejsou k dostání. Já jsem je koupil v místní prodejně pro truhláře jako výprodej zbytkového materiálu z výroby Interlignum.

Latě jsem k rámu přišrouboval klasickými šrouby M 8 s matkou. Tam kde již šrouby nestačily svojí délkou jsem řezal vlastní svorníky ze závitové tyče M 8.Díry do latí jsem vrtal skrz díry v rámu. Lať jsem si svěrkami přichytil k rámu ve správné pozici a potom jsem latě provrtal. Tím jsem měl zajištěné správné pozice děr. Problém byl pouze u latí, která byla v místech kam jsem se s vrtačkou nedostal. To jsem si musel místa vrtání na latích naznačit a vrtat mimo rám. To ale nebylo tak přesné a díry jsem musel opravovat. Je dobré mít příslušné lišty připravené dříve než dojde k zaklopení horní deskou. V opačném případě už není možné se s vrtačkou k liště dostat a musí být opět použito nepřesné vrtání mimo rám.

Desky

Jako podklad pod koleje jsem se rozhodl použít OSB desky. Zvolil jsem tloušťku 12 mm. Omylem mi v truhlářských potřebách prodali jedno desku tloušťky 15 mm. Tu jsem použil na stavbu skryté stanice, protože tam zvýšená tloušťka ničemu nevadí. OSB desku prodávají v rozměru 250 × 130 cm. Abych ji naložil do auta, tak jsem si ji nechal rozřezat na čtvrtiny. Při montáži se ukázalo, že by bylo v některých místech vhodnější, aby byla deska nařezána asymetricky podle velikosti největšího otvoru v rámu. Proto jsem musel v jednom případě desku nastavovat pomocí lišty a kotvit ji na sousední desku.

Jednotlivé díly desek jsem řezal tak, že jsem si desku položil na rám. Na desku jsem rozvinul výkres kolejiště tištěný v měřítku 1:1. Na desku jsem si vyznačil obrys a desku uřízl.Desky jsem k latím přišrouboval vruty. V této etapě jsem si připravil pláň pro pokládku kolejí ve skryté stanici.
vytvořeno 27. 7. 2017

Comments