JMRI‎ > ‎09 Panel Editor‎ > ‎

Vjezdová návěstidla

Postavení vlakové cesty vjezd se zastavením ve stanici

Pro vlakové cesty vjezd na 2. koleji na zhlaví Mikulášovice otevřeme Logix VlakMi2. V tomto Logix vytvoříme novou podmínku pro vjezd VlakMi2VjezdStuj. Jedná se o vjezd se zastavením ve stanici, tedy příslušné odjezdové návěstidlo bude v poloze Stůj. To znamená, že řadiče pro vlak VlakRu2Stuj a VlakKr2Stuj jsou v poloze Aktivní. A současně platí stejné podmínky jako pro odjezdové návěstidlo, tedy všechny kolejové obvody ve vlakové cestě jsou volné. A současně platí podobné podmínky jako pro posun, tedy není postavená žádná jízdní cesta v protisměru.


V části podmínky Akce se nastaví snímače řadiče pro vlak na 2. koleji do pozice Vjezd. Nakonec se nastaví vjezdové návěstidlo L do polohy Rychlost 40 a výstraha.

Postavení vjezdového návěstidla do polohy Stůj

Podobně jako odjezdové návěstidlo lze i vjezdové návěstidlo postavit do polohy Stůj dvěma způsoby. První způsob je přestavením řadiče do polohy stůj. To jsme již nastavili u odjezdového návěstidla.

Druhý způsob, stejně jako u odjezdového návěstidla, je jízda vlaku a obsazení kolejových obvodů za návěstidlem. Pro tento případ si vytvoříme novou podmínku VlakMi2VjezdNavStuj s logickým operátorem Smíšený. Pokud vjezdové návěstidlo L návěstí libovolný volnoznak a současně dojde k obsazení libovolného kolejového obvodu za návěstidlem – snímač Aktivní, tak dojde ke změně návěsti vjezdového návěstidla na Stůj. A je jedno, zdali kolejový obvod obsadil vjíždějící vlak, nebo byl některý kolejový obvod obsazen nedovolenou jízdou jiného vlaku.


Postavení vlakové cesty vjezd s průjezdem

Průjezd do Krásné Lípy

Postavení vlakové cesty probíhá podobně jako vjezd se zastavením ve stanici, ale s tím rozdílem, že neplatí podmínka Stůj do Krásné Lípy. Místo toho je do Krásné Lípy postavena vlaková cesta a na odjezdovém návěstidle se návěstí volnoznak Volno. Vytvoříme novou podmínku VlakMi2VjezdPrujezdKr.


V části podmínky Akce se nastaví snímače řadiče pro vlak na 2. koleji do pozice Vjezd. Nakonec se nastaví vjezdové návěstidlo L do polohy Rychlost 40 a volno.

Průjezd do Rumburka

Postavení vlakové cesty s průjezdem do Rumburka bude podobné jako v předchozí kapitole. Rozdíl je jen v tom, že návěstidlo L2 do Rumburka ukazuje návěst Rychlost 40 a volno, proto bude vjezdové návěstidlo L postaveno do polohy Rychlost 40 a očekávej 40.

Změna návěsti odjezdového návěstidla

Pokud je postaveno vjezdové návěstidlo na volnoznak, tak současně předvěstí návěst na příslušném odjezdovém návěstidle. Pokud na příslušném odjezdovém návěstidle dojde ke změně návěsti, tak musí dojít i k odpovídající změně návěsti na vjezdovém návěstidle.

Změna návěsti odjezd do Rumburka

Pokud dojde k postavení vlakové cesty pro odjezd ze 2. koleje do Rumburka, tak se odjezdové návěstidlo L2 postaví na návěst Rychlost 40 a volno. Potom se musí vjezdové návěstidlo L přestavit na návěst Rychlost 40 a očekávej 40. Vytvoříme novou podmínku VlakMi2VjezdZmenaPrujezdRu. Spouštěčem podmínky je změna návěsti na odjezdovém návěstidle L2.


Změna návěsti odjezd do Krásné Lípy

Při změně odjezdového návěstidla pro odjezd do Krásné Lípy bude na odjezdovém návěstidle L2 návěst Volno a vjezdové návěstidlo L se přestaví na návěst Rychlost 40 a volno. Nová podmínka se bude jmenovat VlakMi2VjezdZmenaPrujezdKr. Spouštěčem podmínky je změna návěsti na odjezdovém návěstidle L2.

Změna návěsti na stůj

Někdy může dojít ke zrušení již postavené cesty pro odjezd. Ke zrušení volnoznaku odjezdového návěstidla může dojí buď z důvodu rozhodnutí výpravčího nebo z důvodu neočekávaného obsazení vlakové cesty před vlakem. Na to musí vjezdové návěstidlo reagovat odpovídajícím způsobem.

Vytvoříme novou podmínku VlakMi2VjezdZmenaStuj. Spouštěčem podmínky je změna návěsti na odjezdovém návěstidle L2.


Nyní máme naprogramované řadiče pro všechny vlakové cesty. Návěstidla ukazují správné návěsti v souladu s rychlostní návěstní soustavou. Vjezdová návěstidla mění svoje návěsti i v případě změny návěsti příslušného odjezdového návěstidla.


Nakonec uložíme výsledek naší práce do souboru Pansky-9.xml.vytvořeno 6. 1. 2019

ċ
Petr Šídlo,
5. 1. 2019 20:18
Comments