JMRI‎ > ‎09 Panel Editor‎ > ‎

Seřaďovací návěstidla

Posunová cesta je jedna z jízdních cest. Posunová cesta se staví zeleným řadičem.

Posun odjezd ze 4. koleje na zhlaví Mikulášovice

Nejjednodušší situace pro stavění posunové cesty na 4. kusé koleji.

Pro posun na 4. koleji si vytvoříme nový Logix PosMi4. V tomto Logix vytvoříme novou podmínku pro odjezd PosMi4Odjezd.

Abychom mohli postavit seřaďovací návěstidlo Se2 do polohy Posun dovolen musíme nejdříve přestavit výhybky Vyh1 a Vyh2 do správné polohy. To se nám podaří pouze v případě, že nebude postavená jiná kolizní cesta, tedy že paměťová proměnná bude MiStuj bude mít hodnotu Pravda. Navíc snímače obsazení u obou výhybek DoVyh1 a DoVyh2 budou ve stavu a Neaktivní. Pokud budou všechny podmínky splněny, můžu stisknou akční tlačítko AtPosMi4Odjezd. Tím se spustí akce pro postavení seřaďovacího návěstidla Se2. Pokud podmínky splněny nebudou, tak se nestane nic.


V části podmínky Akce se nastaví snímače řadiče pro posun na 4. koleji do pozice Odjezd. Nakonec se nastaví seřaďovací návěstidlo Se2 do polohy Posun dovolen.

Zastavení posunu na 2. koleji na zhlaví Mikulášovice

Pro zastavení posunu je třeba splnit pouze jednu podmínku – musí probíhat posun na dané koleji.


V části podmínky Akce se nastaví snímače řadiče pro posun na 2. koleji do pozice Stůj. Potom nastavíme seřaďovací návěstidlo Se1 do polohy Posun zakázán a odjezdové návěstidlo S2 do polohy Stůj.

Posun vjezd na 1. kolej na zhlaví Rumburk

Co do počtu podmínek je posun vjezd situace nejkomplikovanější. Kromě testování stavu řadičů na Stůj a postavení výhybek v cestě posunu na správnou pozici, se musí provést ještě další kontroly. První kontrolou je kontrola polohy odvratné výhybky Vyh3. Druhou kontrolou je situace na Mikulášovickém zhlaví. Nesmí být postavená žádná cesta od Mikulášovic na 1. kolej. Jinými slovy jsou zakázané protisměrné jízdní cesty na tutéž kolej.


V části Akce se situace obdobná jako u jiných posunových cest.

Nastavení podmínek pro posun umožňuje stavět posunové cesty které se nekříží a zároveň neumožňuje stavě protisměrné jízdní cesty.


Nakonec uložíme výsledek naší práce do souboru Pansky-7.xml.vytvořeno 4. 1. 2019

ċ
Petr Šídlo,
3. 1. 2019 20:00
Comments