JMRI‎ > ‎09 Panel Editor‎ > ‎

Přivolávací návěst

Přivolávací návěst je zvláštní druh návěsti, který se používá ve výjimečných případech kdy není možné postavit normální návěst. Nejčastěji to bývá z důvodu poruchy některé části zabezpečovacího zařízení.

Pravidla pro použití Přivolávací návěsti

Protože se Přivolávací návěst používá v pouze v případech nefunkčnosti zabezpečovacího zařízení, tak jsou pravidla pro její použití poměrně jednoduchá:

  • Přivolávací návěst lze postavit pouze v případě, že ve stanici není postavená žádná vlaková cesta.
  • Pokud je postavena Přivolávací návěst, tak ve stanici nesmí jít postavit libovolnou vlakovou cestu.
  • Ve stanici lze současně postavit pouze jednu Přivolávací návěst.

Jiná pravidla nejsou. To znamená, že se nedělají žádné kontroly na postavení výhybek nebo obsazenost kolejí. Při jízdě na Přivolávací návěst je strojvedoucí povinen vést vlak podle rozhledových poměrů a veškerá odpovědnost za bezpečnou jízdu je tedy na něm.

Podle těchto pravidel rozšíříme náš panel.

Ovládací a indikační prvky

Pro každé hlavní návěstidlo L, L1, L2, S, S1, S2 a KS vytvoříme jedno akční tlačítko, jednu kontrolku činnosti a jednu popisku.

Akční tlačítka

Akční tlačítka budou vypadat stejně jako akční tlačítka pro výhybky nebo řadiče. Tabulka snímačů bude vypadat takto:


Kontrolky

Pro kontrolky budou použity ty s bílým světlem.


Paměťové proměnné

Vytvoříme dvě nové paměťové proměnné HlavNavStuj a PrivolavackaZapnuto.


Nastavení Logix

Logix nastavíme podle výše uvedených pravidel.

Kontrola všechna návěstidla na stůj

Vytvoříme nový Logix HlavNavStuj. V něm budeme testovat zdali jsou všechny řadiče vlakových cest v poloze stůj a je tím splněna jedna z podmínek pro postavení Přivolávací návěsti.


Kontrola aktivní Přivolávací návěst

Vytvoříme nový Logix Privolavacka. Do něj budeme zapisovat podmínky týkající se Přivolávací návěsti. První podmínka bude PrivolavackaZapnuto. Ta bude testovat zdali je nebo není na některém hlavním návěstidle Přivolávací návěst.


Ovládání Přivolávací návěsti

Přivolávací návěst se ovládá dvěma povely. Jeden je pro zapnutí návěsti. Podmínka má název PrivolavackaZapX, kde za X se dosadí název návěstidla.


Druhým povelem je analogicky PrivolavackaVypX.


Doplnění podmínek stavění vlakové cesty

Jedna z podmínek použití Přivolávací návěsti je, že pokud je použita, tak už nemůže být použito postavení normální vlakové cesty. Proto do všech podmínek postavení vlakových cest vjezd a odjezd doplníme test na použití přivolávací návěsti.


Použití

Nyní můžeme použít Přivolávací návěst i při nekorektní postavení odvratných výhybek nebo při vjezdu na obsazenou kolej.


Nakonec uložíme výsledek naší práce do souboru Pansky-10.xml.vytvořeno 7. 1. 2019

ċ
Petr Šídlo,
6. 1. 2019 20:04
Comments