JMRI‎ > ‎09 Panel Editor‎ > ‎

Odjezdová návěstidla

Postavení vlakové cesty odjezd

Pro vlakové cesty na 2. koleji na zhlaví Mikulášovice si vytvoříme nový Logix VlakMi2. V tomto Logix vytvoříme novou podmínku pro odjezd VlakMi2Odjezd.

Stavění vlakových cest pro odjezd vychází z posunových cest, navíc přidává další podmínky. Podmínkou je že všechny kolejové obvody ve vlakové cestě budou volné, to znamená obvody výhybek DoVyh2 aDoVyh1, obvod záhlaví DoZahlavMi a obvod mezistaničního úseku DoTratMi budou volné. Jinými slovy není možné postavit vlakovou cestu na obsazenou kolej.


V části podmínky Akce se nastaví snímače řadiče pro vlak na 2. koleji do pozice Odjezd. Nakonec se nastaví odjezdové návěstidlo S2 do polohy Rychlost 40 a volno.

Zrušení vlakové cesty odjezd

Pro zrušení vlakové cesty je třeba splnit jednu podmínku – vlaková cesta na dané koleji a zhlaví je postavena.


V části podmínky Akce se nastaví snímače řadiče pro vlakovou cestu na 2. koleji do pozice Stůj. Potom nastavíme vjezdové návěstidlo L a odjezdové návěstidlo S2 do polohy Stůj.

Postavení odjezdového návěstidla do polohy Stůj

Odjezdové návěstidlo lze postavit do polohy Stůj dvěma způsoby. První způsob je přestavením řadiče do polohy stůj. Druhý způsob je jízda vlaku a obsazení kolejových obvodů za návěstidlem. Pokud se kterýkoliv kolejový obvod ve vlakové cestě dostane do stavu obsazeno – snímač Aktivní, tak dojde ke změně návěsti odjezdového návěstidla na Stůj. A je jedno, zdali kolejový obvod obsadil odjíždějící vlak, nebo byl některý kolejový obvod obsazen nedovolenou jízdou jiného vlaku.

V případě, že je postavena vlaková cesta pro odjezd a zároveň na odjezdovém návěstidle je volnoznak, tak při obsazení kteréhokoliv z kolejových obvodů ve vlakové cestě dojde ke změně návěsti odjezdového návěstidla na Stůj. Vlaková cesta se ale nezruší a zůstane i nadále uzamčena. Ta může být uvolněna pouze výpravčím po odjezdu vlaku.


V tomto případě byl použit Smíšený Logický operátor. Postup pro jeho zadávání je následující:

  • Do části Logický výraz podmínky vložíme všechny stavové proměnné.
  • Tlačítkem Změna pořadí přeskupíme řádky do vhodného pořadí.
  • Změníme Logický operátor na Smíšený.
  • V každém řádku vybereme příslušný operátor A ZÁROVEŇ nebo NEBO.
  • V textovém poli Výraz příčiny jsou jednotlivé řádky podmínky označeny symboly Rn. Do správných míst je třeba umístit závorky tak, aby byl výraz správně vyhodnocen. Pokud nebudou závorky zadány, tak Logix neupřednostňuje žádný z operátorů A ZÁROVEŇ a NEBO a vyhodnocuje výraz zleva doprava.

Stavění odjezdů vlakových cest nedovolí postavit kolizní vlakové cesty, nedovolí odjezd na obsazenou kolej a na návěstidle staví volnoznak v souladu s rychlostní návěstní soustavou. Po odjetí vlaku přestaví návěstidlo do polohy Stůj. Vlakovou cestu může zrušit pouze výpravčí.


Nakonec uložíme výsledek naší práce do souboru Pansky-8.xml.vytvořeno 5. 1. 2019

ċ
Petr Šídlo,
4. 1. 2019 21:54
Comments