Elektrika‎ > ‎

07 Zpětný ohlas S88

Enkodér zpětného ohlasu S88-N – modifikace DCC koleje

Důrazně upozorňuji, že nepopisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části. V tomto dokumentu je popsáno základní zapojení. Tento dokument není návod ke stavbě, pouze popisuje moje vlastní zkušenosti.

Úprava desky S88 V2

Enkodér zpětného ohlasu je založen na detektoru obsazení S88 V2 od DCC koleje, který je popisován zde Detekce obsazení S88 Úprava spočívá ve vynechání optočlenů, několika odporů, diodových můstků a svorek. Do uvolněného místa po paticích optočlenů jsou doplněny konektory do DPS. Jsou použity konektory se třemi piny.Na obrázku je plošný spoj při pohledu ze strany součástek. Azurově jsou naznačeny spoje, které zůstanou nezapojené. Červeně jsou vyznačena místa, kde budou připojeny konektory. Konektor je připojen tak, že jeho prostřední pin je společný a krajní piny jsou jednotlivé kontrolované obvody. Prostřední pin s krajním pinem může být spojen libovolným způsobem, například spínačem nebo obvodem zpětného ohlasu přestavníku. Na dalším obrázku je osazená deska enkodéru zpětného ohlasu.Použití

Pro použití jako zpětného ohlasu od přestavníku je nejvhodnější použití plochého třívodičového kabelu. Jeden konec kabelu je připojen ke kontaktům zpětného ohlasu přestavníku a na druhý konec kabelu se připojí konektor.Na obrázku je ovladač ovladač MiniMaus DIGI-CZ, výhybkový dekodér VV1 DIGI-CZ, servopřestavníky a enkodér zpětného ohlasu.


vytvořeno 2. 4. 2015

Comments