Elektrika‎ > ‎

09 Stabilizovaný zdroj stejnosměrného napětí

Při stavbě stabilizovaného zdroje napájení jsem se inspiroval na webu www.masinky.info v článku Moduly spínaných zdrojů z Číny.

Původně jsem chtěl postavit zdroj pro dvě napětí 5 V a 12 V. Protože hodně zařízení používá na svém vstupu napájení obvod 7805, je výhodnější připojit napájecí napětí blízko minimální dovolené hodnoty napětí obvodu 7805. Proto jsem při návrhu zdroje přidal napětí 9 V.

Použil jsem stabilizátory napětí s vestavěným voltmetrem a maximálním proudem 3 A a 5 A. Provozní zatížení zdroje bude mnohem menší. Stabilizátory jsem kupoval na serverech IC Station a ebay.

Stabilizátor bude napájen střídavým napětím 16 V. Před stabilizátory napětí je vložen usměrňovač. Ten je sestaven z diodového můstku B250C10000DR a elektrolytického kondenzátoru 4700 μF / 35 V.

Všechny komponenty jsou umístěny v krabici 200×120×75 mm. Po sestavení všech komponent zbývá nastavení napětí na stabilizátorech.
vytvořeno 13. 12. 2015

Comments