Elektrika‎ > ‎

05 NanoX-S88

Popis zapojení centrály NanoX S88 od DIGI-CZ

Důrazně upozorňuji, že nepopisuji systém Lenz, a že jiné systémy mohou mít stejné nebo podobné jen dílčí části. V tomto dokumentu je popsáno základní zapojení.

Centrála

Centrála NanoX S88 od DIGI-CZ http://www.eshop-honzikovyvlacky.cz/honzikovyvlacky/eshop/11-1-DIGI-CZ/0/5/404-Centrala-NanoX-S88 je plně funkční modul pro řízení domácího kolejiště. Obsahuje různé technické vychytávky, které ve srovnání s konkurenčními výrobky zvyšují jeho užitné vlastnosti. Zapojení modulu je jednoduché, přesto je třeba si dát pozor na některé detaily zapojení.

Signál DCC

Jak jsou vlastně lokomotivy a příslušenství na digitálně řízeném kolejišti napájeny a řízeny. Vysvětlení je popsáno v normě NRMA 9.1 http://www.nmra.org/index-nmra-standards-and-recommended-practices a souvisících normách.

Signál DCC

Do kolejí a k příslušenství je přiváděn datový signál. Tento signál je obdélníkového tvaru a délka jednotlivých period určuje jejich význam – logická 0 a 1. Napětí tohoto signálu je 15 V a centrála je schopná dodávat proud 2,9 A. V každém dekodéru se datový signál dekóduje na příkazy a potom se signál usměrní a přes tranzistory se napájí motor lokomotivy nebo různé příslušenství.

U zdrojů se střídavým napětím by se mohlo zdát, že nezáleží na polaritě. Opak je pravdou. I u střídavého napětí je třeba důsledně dodržovat polaritu.

Zapojení

Centrála se zapojuje podle návodu na stránkách e-shopu.

Na straně konektorů jsou jednotlivé konektory číslovány zprava doleva J1 – J8.

Na konektor J1 se přivádí napájecí napětí pro centrálu 15 – 20 V~ (možno použít i stejnosměrné napětí) dimenzované na 4 A (pro základní typ).

Konektor J2 obsahuje svorky JK¤ – zapojeno z čelního pohledu. V manuálu je tento konektor popsán jako CDE.

Konektor J3 obsahuje svorky PQ – zapojeno z čelního pohledu.

Na konektor J5 se připojuje ovladač MiniMaus. Je možno připojit i jiné ovladače, které vyhovují standardu XpressNET.

Konektor J8 se nachází uprostřed modulu. Na tento konektor se připojuje modul Booster display, který pomocí sady barevných LED diod zobrazuje aktuální zatížení centrály. Tento zobrazovací modul řadím mezi vychytávky a užitečné rozšíření, protože měření skutečné zátěže centrály pomocí domácích hobby multimetrů je poměrně obtížné.

Zapojení NanoX-S88

Vodiče JK

Na vodiče JK se připojují všechny dekodéry na kolejišti. Z těchto vodičů jsou všechny dekodéry též napájeny. Tyto vodiče jsou přivedeny na kolejnice kolejiště. Normální, běžné, provozní koleje kolejiště, které pracují v tzv. operačním módu. Je třeba si jednoznačně určit, která kolejnice bude J a která bude K.

Vodiče PQ

Prostřednictvím vodičů PQ se provádí programování dekodérů. Lokomotivní dekodéry se programují na programovací koleji v tzv. programovacím módu.

Programovací kolej může být součástí kolejiště. Je to vhodné a praktické. Programovací kolej se od provozních kolejí odděluje oboustranně izolovanou kolejí – obě kolejnice jsou izolované.

Je vhodné ji zapojit jako odstavnou kusou kolej, nákladovou kolej nebo remízu. Centrála NanoX od DIGI-CZ obsahuje totiž další vychytávku. Při běžném provozu v operačním módu je na svorky PQ přiveden signál JK a naše programovací kolej se chová jako normální provozní kolej. V případě, že centrála obdrží povel pro programování, tak je na svorky PQ automaticky přiveden signál PQ pro programování. Tím se centrála NanoX liší od drahých produktů jiných výrobců. Ty potřebují na přepínání signálu do programovací koleje externí přídavné zařízení.


Aby systém fungoval a nedošlo k nechtěnému zkratu v kolejišti při přejezdu lokomotivy z provozní koleje na programovací kolej, je třeba správně připojit vodiče PQ ke kolejím. Vodič P se připojuje na pokračování kolejnice J a vodič Q se připojuje na pokračování kolejnice K. Po zapojení provozní a programovací koleje můžeme jednoduše otestovat správnost zapojení pomocí voltmetru. Voltmetr přepneme do polohy měření střídavého napětí a rozsah alespoň 20 V~. Potom měříme na izolovaném styku kolejnic. Při správném zapojení a operačním módu naměříme přibližně tato napětí (dáno nastavením od výrobce):


  J
K
P
Q
Q
20 V~
0 V~
20 V~

P
0 V~
20 V~


K
20 V~J

Krabička

Desku s centrálou jsem zamontoval do krabičky s průhledným víkem. Při montáži jsem provedl na centrále drobné úpravy.

  • Přívodní šňůru jsem použil dvoulinku licnu 2× 1,5 mm². Centrálu napájím ze zdroje 16 V~, 4 A.
  • Ke všem výkonovým prvkům jsem přimontoval chladiče.
  • Indikátor zátěže je zvýšen asi o 30 mm nad desku centrály, aby byl dobře viditelný.
  • Diodu indikace stavu centrály jsem nahradil diodou s nezkrácenými vývody, aby byla dobře viditelná.
  • Svorky pro pomocné napájení s napětím 5 V= a 12 V= jsem nevyvedl ven z krabičky, protože pomocné napájení řeším z jiného zdroje.
  • Konektor pro S88-N je vyveden ven z krabičky.
  • Konektor pro XpressNet je vyveden ven z krabičky a je zdvojen. Jedna zásuvka je pro ovladač MiniMaus a druhá zásuvka pro interface k počítači GenLI Bluetooth.
  • Svorky pro programovací kolej PQ jsou vyvedeny ven z krabičky.
  • Svorky pro hlavní kolej JK jsou zdvojeny a vyvedeny ven z krabičky. Jedna dvojice svorek je vyvedena přímo a je určena pro obsluhu příslušenství. Druhá dvojice svorek je vyvedena přes dvoupólový přepínač a je určena pro napájení trakce. Vypínač je určený pro odpojení okruhu trakce pro případ zkratu v tomto okruhu.

aktualizace 21. 2. 2015
vytvořeno 28. 9. 2014

Comments