Elektrika‎ > ‎28 UNI16ARD-NAV-MX‎ > ‎

UNI16ARD-NAV-MX 5x3

UNI16ARD-NAV-MX přednastaveno 5×3 s rychlostní návěstní soustavou

UNI16ARD-NAV-MX ve variantě přednastavené pro 5 návěstidel se 3 světly, 5 návěstidlo může mít 4 návěsti. Funkčnost dekodéru UNI16ARD-NAV-MX není nijak omezena a dekodér je možno kdykoliv naprogramovat do jiné konfigurace.

Schéma stanice

V tomto nastavení je možné ovládat 5 odjezdových návěstidel. Návěstidla jsou platná pro jízdu vlaku i posun. Proto je nátěr stožáru červeno-bílý a červené pruhy dvojnásobnou šíři bílých pruhů. Návěstidla návěstí rychlost. V případě modelování návěstidel bez rychlostní návěstní soustavy tak stačí pouze vypustit dolní žluté světlo.

Schéma zapojení

Každé návěstidlo zabere tři výstupy dekodéru. Páté návěstidlo, které může návěstit čtyři návěsti, zabere čtyři výstupy dekodéru. U návěstidel, která návěstí 40 a volno s dolní žlutou, tak ta se připojí na stejný vývod dekodéru jako zelené světlo. Výjimkou je páté návěstidlo u kterého je dolní žlutá zapojena samostatně. Spolu s tím má každé návěstidlo připojený společný + pól světelných LED diod – zapojení se společnou anodou.

Tabulka připojení vývodů

Návěstidlo Světlo Výstup   Výstup Světlo Návěstidlo
S4 bílá I   A zelená S1
S5 zelená + žlutá J   B červená
červená K   C bílá
bílá L   D zelená + žlutá S2
S3 zelená M   E červená
červená N   F bílá
bílá O   G zelená + žlutá S4
žlutá P   H červená

Omezovací odpory

U každé LED diody musí být zařazen omezovací odpor, jinak dojde ke zničení LED diody. V následující tabulce jsou uvedeny minimální hodnoty omezovacích diod pro napájecí napětí 12 V a požadovaný proud LED diodou. Podle jasu LED diody lze volit i větší odpor než je uvedeno v tabulce.

U 12,0 V
LED Uf 20 mA 10 mA 5 mA
červená 1,85 V 508 Ω 1 015 Ω 2 030 Ω
zelená 2,20 V 490 Ω 980 Ω 1 960 Ω
žlutá 2,00 V 500 Ω 1 000 Ω 2 000 Ω
bílá 3,20 V 440 Ω 880 Ω 1 760 Ω
modrá 3,20 V 440 Ω 880 Ω 1 760 Ω

Ovládání návěstidel

Ovládání návěstidel se provádí DCC příkazy pro příslušenství. Každé návěstidlo zabere 2 DCC adresy. Pokud bude základní adresa dekodéru nastavena na 100, což je výchozí nastavení, tak adresy jednotlivých návěstidel a návěstí budou podle následující tabulky. Hodnoty návěstí v závorce se při zadané kombinaci stavů DCC adres rozsvítí na návěstidle, protože tomu odpovídá vzorové hardwarové zapojení LED diod. Stavy příkazů DCC 0 nebo 1 odpovídají příkazům pro příslušenství výhybka rovně nebo výhybka do odbočky v závislosti na použitém systému – XpressNet nebo LocoNet.

DCC adresa 100 101 S1 Návěstidlo
Stav výstupu 0 0 Stůj Návěst
1 0 Volno
0 1 Posun dovolen
1 1 (Volno)

DCC adresa 102 103 S2 Návěstidlo
Stav výstupu 0 0 Stůj Návěst
1 0 (40 a volno)
0 1 Posun dovolen
1 1 40 a volno

DCC adresa 104 105 S4 Návěstidlo
Stav výstupu 0 0 Stůj Návěst
1 0 (40 a volno)
0 1 Posun dovolen
1 1 40 a volno

DCC adresa 106 107 S5 Návěstidlo
Stav výstupu 0 0 Stůj Návěst
1 0 (40 a volno)
0 1 Posun dovolen
1 1 40 a volno

DCC adresa 108 109 S3 Návěstidlo
Stav výstupu 0 0 Stůj Návěst
1 0 Volno
0 1 Posun dovolen
1 1 40 a volno

Nejpoužívanější CV

Dekodér obsahuje velké množství konfigurovatelných proměnných (CV). Pro použití v přednastavené konfiguraci 5x3 stačí používat pouze vybrané CV. Úplný popis nastavení dekodéru je na stránce UNI16ARD-NAV-MX nastavení.

CV Výchozí hodnota Rozsah hodnot Význam
1 100 1 - 255 Krátká adresa
34 1 0 - 1 1 - adresování ROCO, 0 - adresování LENZ
39 6 0 - 7 Rychlost stmívání/rozsvěcení

Hotový dekodér

Dekodér je možné objednat v e-shopu dccdoma http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=26 jako hotový, jako stavebnici nebo jen DPS.vytvořeno 26. 8. 2018

Comments