Elektrika‎ > ‎25 Stavědlo‎ > ‎

Programování dekodéru pomocí DecoderPro

Pro programování dekodéru, čímž je myšleno nastavování velkého množství CV, je možné s výhodou použít aplikaci JMRI DecoderPro http://jmri.org/. Pro vývoj nového dekodéru postaveného na platformě UNI16ARD 22 UNI16ARD se výborně hodí definice dekodéru NMRA Raw CVs 1-1024. Uživatelé JMRI verze 4.10 a starší si ji mohou nainstalovat podle tohoto návodu 7 Import definice dekodéru.

Postup programování

Spustíme aplikaci DecoderPro a připojíme dekodér na programovací kolej. V hlavním okně klikneme na tlačítko Nová lokomotiva. Otevře se seznam s dostupnými definicemi dekodérů. Vybereme dekodér NMRA Raw CVs 1-1024. Do pole Seznam ID zadáme název našeho dekodéru do pole Aktivní adresa zadáme libovolné číslo z intervalu 1 - 99.

Potom klikneme na tlačítko Otevřít úplný programátor. Otevře se nám záložka Záznam evidence. Na této záložce nebudeme nic vyplňovat.

Ihned se přepneme do záložky Tabulka CV. Všechna další práce bude probíhat v této záložce. Ostatních záložek si nebudeme všímat.

Ve sloupci Hodnota (dekadická) jsou v tuto chvíli nesmyslné hodnoty. Tlačítkem Přečíst úplný list načteme všechny hodnoty z dekodéru do programu. Tato operace trvá asi půl hodiny.

Po přečtení všech hodnot můžeme začít zapisovat požadované hodnoty do příslušných CV podle naší Závěrové tabulky. Po zápisu nové hodnoty do tabulky se změní stav příslušné CV na Upraven.

Průběžně zapisujeme zadané hodnoty do dekodéru tlačítkem Zapsat změny listu.

CV které se podařilo zapsat do dekodéru změní svůj stav na Uložen.

Na konci programování zavřeme okno programátoru. Zobrazí se potvrzovací dialog.

Na otázku musíme odpovědět klikem na tlačítko Uložit a zavřít. Tím se zapíší hodnoty z dekodéru do konfiguračního souboru.

Závěr

Použití programu JMRI DecoderPro s definicí dekodéru NMRA Raw CVs 1-1024 je velmi výhodné při programování dekodéru, který má velké množství nastavitelných CV. Při programování se nevyhneme překlepům a chybám. Další chyby se zanesou při ladění scénářů ze závěrové tabulky. Potom velmi oceníme, že máme aktuální data z dekodéru uloženy v konfiguračním souboru dekodéru a současně máme možnost tyto hodnoty jednotlivě měnit.


vytvořeno 16. 3. 2018

Comments