Elektrika‎ > ‎

22 UNI16ARD

UNI16ARD je univerzální DCC dekodér příslušenství. Je určen pro přestavování výhybek s elektromagnetickým přestavníkem, MTB přestavníky, napájení osvětlení a podobné využití digitálního příslušenství. Dekodér nelze využít pro přestavníky PECO a servopřestavníky.

Dekodér je určen pro běžného uživatele digitalizovaného kolejiště. Znalý uživatel může využít otevřeného návrhu dekodéru k naprogramování vlastních funkcí.

Arduino

Srdcem dekodéru je Arduino Pro Mini. Tato deska je běžně k dostání na domácích nebo zahraničních e-shopech. Na Arduinu je řadič ATmega328 5V 16 MHz, s pamětí 32 kB pro program.

Na desce Arduina jsou dvě červené LED. Jedna svítí trvale a signalizuje přítomnost napájení. Druhá LED je v blízkosti pinu D13 a je připojena na ACK obvoda signalizuje zápis nebo čtení CV hodnot.

DCC

Na svorky DCC se připojuje signál z centrály. V provozním režimu je odběr dekodéru do 10 mA. Při nastavování CV musí být dekodér připojený na programovací kolej. Při nahrávání nového programu do Arduina doporučujeme odpojit od DCC a silového napájení 16 V.

Kromě toho je zde také obvod ACK. Tento obvod se používá pro potvrzování zápisu nebo čtení CV. Používá se základní metoda potvrzení, tedy metoda zvýšení odběru proudu o 60 mA po dobu 6 ms. V obvodu je použit odpor 51 Ω. Tento odpor je zvolen pro centrálu NanoX. Je možné použít i odpor 56 Ω ze standardní řady E12. U centrály DR5000 by měl vyhovět odpor 270 Ω.

Připojení odporu je signalizováno červenou LED v blízkosti pinu Arduina D13.

Napájení

Napájení je postaveno na lineárním stabilizátoru napětí 7812 s výstupním napětím 12 V a maximální zatížitelností 0,7 A. Napětí může být střídavé nebo stejnosměrné od 14 V do 24 V. Optimální napájecí napětí je 16 V.

Výstupní obvody

Dekodér disponuje 16 výstupy. Každý z výstupů je samostatně programovatelný a je možné mu přidělit samostatnou DCC adresu příslušenství. Výstupní obvody jsou osazeny tranzistorovými poli ULN2803A. Zatížitelnost jednoho výstupu je 0,5 A. Celkové současné zatížení všech výstupů nesmí překročit povolené zatížení stabilizátoru napětí v obvodu napájení.

Jednotlivé výstupní svorky jsou označeny písmeny A – P. Mezi každýma dvěma svorkami je vyvedena svorka + (kladný pól). Některé aplikace (např. osvětlení LED) vyžadují dodržení správné polarity napájení.

Programování

Z desky Arduina jsou vyvedeny piny pro sériovou linku pro programování. Uživatel si tedy může kdykoliv do dekodéru nahrát vlastní program. Popis nahrávání programu je uveden zde https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/12-programator-arduino Pokud se při programování cokoliv nepovede, tak má možnost se vždy vrátit k původnímu programu dodanému s dekodérem.

Zapojení

Schema zapojení

Seznam součástek

220-003 Dioda 1N4148 1 D2
51R Odpor RRU 51R 1 R2
119-060 Odpor RRU 680R 1 R3
119-075 Odpor RRU 1K 1 R5
119-156 Odpor RRU 1K5 1 R6
119-041 Odpor RRU 10K 1 R4
220-002 Dioda 1N4007 1 D1
120-060 Kon.CK 100N/50V 3 C1,C2,C5
220p Kon.CK 220P/63V 1 C4
523-052 IO-Optočlen PC817 1 OK1
823-011 SOKL 8 1  
823-003 SOKL 18 2  
227-004 Můstek B250C1500 1 B2
210-018 Tranzistor BC337 1 T1
123-611 Kon.E100M/35V 2 C3,C6
821-106 Svorkovnice ARK500/2EX 2  
821-107 Svorkovnice ARK500/3EX 8  
832-371 Konektor 90st.S1G1W 5  
832-166 Konektor přímý S1G1 30  
Arduino IO-Atmega 386,5V,16M 1  
227-046 Můstek B250C4000 1 B1
620-021 Chladič DO1 A 1  
330-005 Stabilizátor 7812-STM 1 IC1
380-008 IO-ULN2803 2 IC3, IC5
523-009 IO-Optočlen 6N137 1 OK2

Hotový dekodér

Dekodér je možné objednat v e-shopu dccdoma http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=182 jako hotový, jako stavebnici nebo jen DPS.

vytvořeno 12. 11. 2017

Ċ
Petr Šídlo,
12. 11. 2017 11:32
Comments