Elektrika‎ > ‎

20 Centrály

Přehled dostupných DCC centrál.

Přehled není úplný. Je obtížné zjistit z veřejných zdrojů skutečné parametry centrál. Centrály mohou mít některé vlastnosti, které nejsou v této tabulce zmíněny. Každá centrála je jiná a žádná z centrál v přehledu nemá všechny funkce. Výběr centrály závisí na individuálních preferencích uživatele.

K centrálám jsou doplněny informace o minimální použitelné sestavě. Minimální sestava obsahuje centrálu, transformátor nebo jiný zdroj a ovladač. Jako ovladač je vybráno zařízení od stejného výrobce. To samozřejmě nevylučuje použití ovladačů jiných výrobců. Možnost ovládat centrálu z počítače nebo mobilního telefonu nebyla brána v úvahu.

Nebyly sledovány vlastnosti jako databáze vozidel, výhybek nebo zpětného hlášení. Také nebyly sledovány vlastnosti jako např. stavění vlakových cest. Centrály se od sebe liší přívětivostí uživatelského rozhraní.

Za cenu centrály a příslušenství byla použita cena z webu výrobce. Pokud zde cena uvedena nebyla, tak byla použita cena z e-shopu.


   DR5000  LZV100  LZV100 + LH100  z21 bílá  Z21 černá  Intellibox Basic  Intellibox II  ECoS 50210
 Cena €  159,95  219,90  319,90  pouze v start setu  399,00  339,00  489,00  645,00
 Trafo €
 Ano  76,90
 TR150
 76,90
 TR150
 Ano  Ano  85,90
 20075
 85,90
 20075
 Ano
 Lokomotiv  117  ?  ?  100  100  32  119  16384
 LocoNet T  Ano  --  --  --  Ano  Ano  Ano  --
 LocoNet B  Ano  --  --  --  --  Ano  Ano  --
 XpressNet  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  --  --  --
 CAN  --  --  --  --  Ano  --  --  --
 IR IRIS  Ano  --  --  --  --  --  Ano  --
 ECoSlink  --  --  --  --  --  --  --  Ano
 B-Bus  Ano  --  --  Ano  Ano  --  --  --
 Märklin Booster  --  --  --  --  --  --  Ano  Ano
 CDE  Ano  Ano  Ano  --  --  Ano  Ano  Ano
 Sniffer Bus  --  --  --  --  Ano  --  --  Ano
 RS-Bus  Ano - 512  Ano  Ano  --  --  --  --  --
 R-Bus  Ano - 160  --  --  Ano - 160  Ano - 160  --  --  --
 S88  Ano - 256  --  --  --  --  --  Ano - 496
 Ano - 512
 Programovací
kolej
 Ano  Ano  Ano  --  Ano  Ano  Ano  Ano
 USB  Ano  --  --  --  --  Ano  Ano  --
 LAN  Ano  --  --  Ano  Ano  --  --  Ano
 Wi-Fi  Ano  --  --  Ano  Ano  --  --  --
 Ovladač €  --  166,90
 LH100
 1×  99,00
 WLAN MM
 99,00
 WLAN MM
 2×  2×  2×

vytvořeno 2. 4. 2017

Comments