Elektrika‎ > ‎

19 RtDrive Lenz

DR5000 je víceprotokolová DCC centrála vyráběná holandskou firmou Digikeijs https://www.digikeijs.com/. V České republice je zastoupena firmou adigital s.r.o. http://www.adigital-model.eu/.

Lokomotivy připojené k centrále DR5000 je možné ovládat z chytrého telefonu/tebletu s OS Android bez nutnosti mít připojený počítač nebo ovladač.

Nastavení centrály

Centrálu nastavíme postupem, který je popsán zde https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/18-dr5000-porty. V nastavení portu LAN sítě nastavíme protokol XpressNet LAN.


Tím je centrála nastavená.

Instalace programu RtDrive Lenz

V chytrém telefonu v aplikaci Google Obchod Play vyhledáme aplikaci RtDrive Lenz a nainstalujeme ji obvyklým způsobem.


Připojení Wi-Fi

V chytrém telefonu spustíme připojení Wi-Fi a vyhledáme přístupový bod DR5000-SERIAL. Zadáme heslo k Wi-Fi centrály DR0000 a zkontrolujeme připojení. Já jsem obdržel IP adresu 192.168.16.100.


Připojení RtDrive k DR5000

Spustíme program RtDrive Lenz a otevřeme nabídku Network settings. Zadáme IP adresu centrály 192.168.16.254 a port 5550.


Databáze lokomotiv

Do databáze lokomotiv můžeme zadat prakticky libovolné množství lokomotiv. Jsme omezeni pouze velikostí paměti chytrého telefonu. V nabídce vybereme Locomotives a zvolíme Add a Locomotive.

Otevře se okno pro vyplnění základních parametrů lokomotivy.

 Address  DCC adresa lokomotivy
 Name  Volitelný název lokomotivy
 Cran de Vitesse  Počet výkonových stupňů 14/28/128
 Speed  Číslo, které se bude zobrazovat jako maximální výkon na ukazateli výkonu.

Tlačítkem Save uložíme lokomotivu do databáze.

Tlačítkem Add a Locomotive můžeme přidávat další lokomotivy. Tlačítkem Modify a Locomotive můžeme parametry lokomotivy změnit. Tlačítkem Delete a Locomotive můžeme lokomotivu z databáze vymazat.

Funkční tlačítka

V dolní části hlavního okna je osm tlačítek pro funkce. Přiřazení konkrétních funkcí k tlačítkům se dělá v menu Functions. V okně Settings the Functions vybereme lokomotivu, pro kterou budeme nastavovat tlačítka. Tlačítka jsou označena Button 1 – Button 8. Klikem na tlačítko Select otevřeme okno pro nastavení konkrétního tlačítka.


V okně Select Function se nastavují parametry tlačítka. Okno má tři pole. V poli Function se nastavuje funkce dekodéru, která bude k tlačítku přiřazena. V poli Icon se vybírá obrázek, který bude na tlačítku. K dispozici je dostatečný počet symbolů. V poli Permanent se nastavuje, zdali tlačítko bude momentové O nebo přepínací I. V na obrázku je ukázka přiřazení funkce F8 zapínání zvuku na tlačítko Button 4.


Výběr lokomotivy

V hlavním okně aplikace jsou tlačítka Loco1 a Loco2. To, která lokomotiva bude k tlačítkům přiřazena se volí tlačítkem se symbolem lokomotivy. V okně Select Locomotives jsou dvě pole Locomotive N°1 a Locomotive N°2. Klikem na zelené pole s hodnotou se otevře rozbalovací seznam se seznamem lokomotiv z databáze. Provedeme výběr lokomotiv pro tlačítka Loco1 a Loco2.


Ježdění

Když je vše připravené, můžeme začít jezdit. Na hlavním okně aplikace se tlačítkem Connexion připojíme k centrále. Úspěšné připojení je indikováno modrou linkou na tlačítku Connexion a rozsvícením zelené LED CLIENT CONNECTED. V prostřední řadě se obarví další dvě tlačítka. Zelené tlačítko GO odpovídá zelenému tlačítku CONTROL GO na centrále a signalizuje, že v kolejích není napájení. Vedle je žluté tlačítko ==>/<==, kterým se mění směr jízdy vpřed/vzad.


Klikem na tlačítko GO zapneme napájení do kolejí. Tlačítko se přebarví na červené STOP – tlačítko nouzového zastavení. Po výběru lokomotivy Loco1 nebo Loco2 můžeme začít jezdit. Použití tlačítek funkcí je signalizováno zeleným podbarvením. Výkon lokomotivy se řídí posuvníkem uprostřed okna. Aktuální hodnota nastaveného výkonu je zobrazena na ručičkovém ukazateli.vytvořeno 27. 3. 2017

Comments