Elektrika‎ > ‎

18 DR5000 porty

DR5000 uvedení do provozu

DR5000 je víceprotokolová DCC centrála vyráběná holandskou firmou Digikeijs https://www.digikeijs.com/. V České republice je zastoupena firmou adigital s.r.o.

Centrála je konstruovaná jako Out of the box, to znamená že je připravená ihned po vybalení a připojení do elektrické sítě pracovat. Není třeba nic nastavovat. Pouze se připojí kolejiště a ovladače do příslušných svorek a konektorů a může se začít jezdit.

DR5000 je víceprotokolová centrála. To znamená, že je možné k ní připojit hardware nejrůznějších výrobců prostřednictvím různých protokolů a rozhraní. Přehled rozhraní je na stránce produktu https://www.digikeijs.com/dr5000/. Na této stránce je ke stažení i manuál a konfigurační program. Český překlad manuálu je k dispozici na http://www.1ku160.cz/technika/digital/digikeijs/dr5000/.

Instalace konfiguračního programu

Připojení centrály k počítači potřebujeme až ve chvíli, kdy chceme použít pro řízení kolejiště nějaký program nebo pokud máme potřebu změnit výchozí parametry centrály.

Pro nastavení centrály stáhneme a nainstalujeme konfigurační program dr5000-configuration-and-drivers-vX.X.X-xxxx_X.zip ze stránky https://www.digikeijs.com/dr5000/. Konfigurační program je dodávám pouze pro platformu MS Windows.

Soubor ZIP rozbalíme spustíme instalační program setup.exe. Instalace programu probíhá obvyklým způsobem. Na konci instalace jsme dotázáni na povolení přístupu k síti firewallem. Komunikaci povolíme, aby nám firewall v budoucnu neblokoval přístup. Po dokončení instalace se v hlavním menu a na ploše objeví startovací zástupce konfiguračního programu.


Konfigurace portů

Centrála DR5000 má tři rozhraní pro komunikaci s počítačem – USB, LAN a WiFi.

Spustíme konfigurační program, zapneme centrálu a připojíme USB kabel. Na ploše se zobrazí obrázek centrály.


Konfigurační program nemá okno s bludištěm nesrozumitelných menu. Pokud chceme konfigurovat některý z portů, jednoduše najedeme ukazovátkem myši na příslušný port na obrázku a klikneme.

USB port

Konfigurační okno USB portu.


V tomto okně se provádí upgrade firmware centrály. Pokud je k dispozici vyšší verze firmware než je právě nainstalovaná, je možné spustit instalaci klikem na tlačítko Update DR5000.

Na USB portu je prováděná emulace sériových portů. Označení portů na různých OS a jejich použití:

 Protokol  MS Windows  Linux  Mac OS X
 Použítí pro
 Dr.Command  COM5  /dev/ttyACM2  /dev/tty.usbmodem1415  konfigurační program
 XpressNet  COM6  /dev/ttyACM1  /dev/tty.usbmodem1413  Lenz XpressNet
 LocoNet  COM4  /dev/ttyACM0  /dev/tty.usbmodem1411  Digitrax LocoNet

Po připojení počítače přes USB port si můžeme v řídícím programu vybrat způsob komunikace s centrálou buď prostřednictvím protokolu Lenz XpressNet nebo Digitrax LocoNet.

LAN port

Po připojení kabelu do portu LAN se centrála zeptá routeru na přidělení IP adresy. Většina domácích routerů dnes poskytuje službu DHCP. Router centrále poskytne volnou IP adresu. V okně konfiguračního programu pro LAN port se v záložce Status zobrazí přidělená adresa.


V mém případě jsem dostal přidělenou IP adresu 192.168.0.108. V jiné síti bude přidělená adresa jiná. Pokud router adresy nepřiděluje nebo chcete mít přidělenou pevnou IP adresu tak je to možné. Tento postup se ale důrazně nedoporučuje nezkušeným uživatelům. Nesprávným postupem si můžete znepřístupnit centrálu. V dolní části okna je rozbalovací seznam Protocol. Zde jsou na výběr volby LocoNet over TCP/IP LBServer a XpressNet LAN. Zde se určuje jakým protokolem se na portu LAN bude komunikovat s řídícím počítačem. V rozbalovacím menu jsou i další volby, ale ty jsou určena k budoucímu využití a pro náš provoz momentálně nemají smysl.


V záložce Settings je možné změnit nastavení přístupového hesla pro uživatele admin. Toto heslo změňte pouze v případě, že chcete omezit počet uživatelů kteří budou mít možnost měnit nastavení sítě. Heslo se mění v poli Password a odešle se tlačítkem Apply. V případě že heslo změníte, dobře si ho poznamenejte.

Nyní můžeme provést rychlou kontrolu správnosti nastavení portu. V počítači spustíme internetový prohlížeč (Firefox, Chrome, atd.) a do adresního řádku zadáme IP adresu centrály. Pokud se nám zobrazí přihlašovací obrazovka tak spojení přes LAN funguje.


Wi-Fi port

Centrála DR5000 obsahuje vestavěný Wi-Fi router. Wi-Fi port není určený k připojení centrály do lokální sítě. Wi-Fi připojení je určeno pouze pro připojení chytrých telefonů, tabletů, počítačů a notebooků přímo k centrále DR5000.

Nastavení přes LAN port

Pro nastavení Wi-Fi portu necháme připojený LAN kabel. Po otevření konfiguračního okna pro Wi-Fi port se nám v záložce Network zobrazí IP adresa Wi-Fi portu.


Z výroby je nastavená adresa 192.168.16.254. Pokud jsme adresu nějakým nedopatřením změnili, tak můžeme vrátit tovární nastavení tlačítkem Reset. Pokud není z výroby nastavená podsíť 192.168.16.x v konfliktu s vaší domácí sítí je doporučeno adresu neměnit.


V záložce Security se v poli Pass Phrase zadává heslo pro připojení k Wi-Fi routeru. Výchozí heslo je 12345678. Je důrazně doporučeno změnit toto továrně nastavené heslo, aby se zamezilo neoprávněným přístupům k centrále. Nové heslo se odešle do centrály klikem na tlačítko Apply.

Nastavení přes Wi-Fi port

Nastavení Wi-Fi portu můžeme provést i když nemáme centrálu připojenou kabelem do sítě LAN.

Pokud máme na našem počítači zapnuté síťové rozhraní Wi-Fi, tak klikem na ikonu sítě v systémové oblasti otevřeme menu Připojení k síti. V seznamu dostupných sítí bychom měli vidět přístupový bod DR5000-SERIAL.


Vybereme síť DR5000-SERIAL, zrušíme volbu Připojovat automaticky a klikneme na Připojit.


Do pole Zadejte klíč zabezpečení sítě. zadáme výchozí heslo pro přístup k centrále přes Wi-Fi, které je 12345678. Klikneme na Další.


Po úspěšném připojení jsme informováni o skutečnost, že náš počítač byl odpojen od internetu. Poté se vrátíme do konfiguračního programu. V konfiguračním programu otevřeme okno pro nastavení Wi-Fi portu. V záložce Clients vidíme náš počítač. V okně je vidět, že centrála má IP adresu 192.168.16.254 a náš počítač dostal IP adresu 192.168.16.100.


Následuje nastavení sítě tak jak bylo popsáno výše v odstavci Nastavení přes LAN port. Po skončení práce s nastavení sítě se nezapomeneme odpojit od DR5000 a připojit se zpět k přístupovému bodu naší Wi-Fi sítě.


vytvořeno 7. 3. 2017

Comments