Elektrika‎ > ‎

14 Dekodér pro 16 relé

Jednoduchý DCC dekodér příslušenství pro 16 relé. Dekodér je postaven na platformě Arduino. V dekodéru se žádné CV nenastavují. Při nahrávání programu do řadiče se určí adresa dekodéru. Dekodér obsadí zadanou adresu plus dalších 15 po sobě jdoucích adres. Příkazy přestavit výhybku do odbočky/rovně se příslušné relé sepne/rozepne.

Popis zapojení

Základem řešení je vývojová deska Arduino Pro Mini, konkrétně New Pro Mini atmega328 Board 5V 16M Replace ATmega128 Arduino Compatible Nano z ebay.com.Modul dekodéru se skládá z desky Arduino, ve které je nahrán program. Na svorky P2 se přivádí napájecí napětí 5,4 V, které přes ochranou diodu D1 napájí modul. Na piny 4 – A5 jsou připojeny konektory P3 a P4, na které se připojují ovládaná relé. Na svorky DCC je přiveden DDC signál z kolejí. Tento signál je přes optočlen 6N137 přiveden do Arduina. Omezující odpor R1 je nastaven na 1k5 Ω a předpokládá 20 V na svorkách DCC. Pokud bude napětí DCC jiné, tak je třeba příslušně tento odpor změnit.

Software

DCC dekodér využívá knihovnu NmraDcc. Knihovna je k dispozici na stránkách projektu Model Railroading with Arduino http://mrrwa.org/. Popis instalace knihovny do vývojového prostředí je popsán na stránce 12 Programátor Arduino.

Program DCC_R16_v01.ino má na řádku 15 zapsanou adresu prvního relé. Tuto adresu je možné při nahrávání programu do Arduina změnit. Při změně adresy je třeba dát pozor na to, aby nebyly použity zakázané adresy.

Připojení relé

K vývojové desce se připojují relé s optickým oddělením. Na fotografii je použita deska s 8 relé Opto-Isolated 8 Channel Relay Board http://yourduino.com/sunshop2/index.php?l=product_detail&p=156.

Deska s relé má toto zapojení –zdroj https://arduino-info.wikispaces.com/RelayIsolation

Aby bylo provedeno optické oddělení desky Arduina a desky s relé je třeba provést dvě opatření.

  1. U konektorů P3 a P4 na desce modulu dekodéru nepropojovat piny 10 GND s pinem GND na desce s relé.
  2. U konektoru napájení na desce relé připojit pouze piny JD-VCC a GND a nepřipojovat prostřední pin VCC. 

Přílohy

  • program DCC_R16_v03
  • schema zapojení dekodéru v programu KiCad a plošný spoj

Doporučení

Dekodér pro 16 relé je velmi jednoduchá forma dekodéru. Pro praktické použití doporučuji použít novější software z dekodéru pro výhybky 23 UNI16ARD-8VYH. Návod jak pozměnit program je zde https://groups.io/g/jmriusers.


aktualizace 27. 5. 2018
aktualizace 12. 2. 2017
aktualizace 25. 3. 2016
aktualizace 20. 3. 2016
vytvořeno 13. 3. 2016

ċ
DCC_R16_v03.ino
(2k)
Petr Šídlo,
12. 2. 2017 11:44
ċ
DCC_R16_v04.ino
(2k)
Petr Šídlo,
29. 10. 2018 9:25
ċ
R16_03.zip
(71k)
Petr Šídlo,
20. 3. 2016 5:25
Comments