Elektrika‎ > ‎

12 Programátor Arduino

Arduino je otevřená elektronická platforma určená pro snadné použití. Je určena pro lidi, kteří se nechtějí učit podrobnosti o procesorech a způsobech jejich programování. Arduino je pro nadšence a kreativce kteří chtějí své projekty uskutečňovat rychle a relativně snadně.

Zdroje

Stránky projektu Arduino jsou https://www.arduino.cc/ Pro práci s Arduinem je třeba mít tři základní komponenty – vývojové prostředí, desku Arduino a programátor.

Vývojové prostředí

IDE – vývojové prostředí – je k dispozici na stránkách projektu https://www.arduino.cc/en/Main/Software Je spustitelné na většině platforem, protože je napsáno v Javě.

Deska Arduino

Vývojových desek Arduino je široká škála. Podle zaměření projektu je třeba si vybrat vhodnou desku. Například deska Arduino Pro Mini https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini obsahuje procesor ATmega328. Tuto desku je možné zakoupit na ebay New Pro Mini atmega328 Board 5V 16M v ceně kolo $2.

Programátor

Jako programátor stačí jednoduchý převodník USB – Sériová linka. Používají se dva druhy.

První je CP 2102 a druhým převodníkem je PL 2303. U něj musí uživatelé MS Windows dát pozor na to, aby měli správný ovladač pro jejich verzi OS.

Při koupi převodníku je velmi důležité si pohlídat, aby měl vyvedený pin DTR. Ten zajišťuje synchronizaci IDE a desky Arduino během nahrávání programu. Je sice možné desky programovat i bez něj, ale v tom případě je během nahrávání programu nutné obsluhovat tlačítko RESET. U desky Arduino Pro Mini od firmy Deek-Robot jsem s tím měl velké problémy.

Při vyhledávání převodníku na internetu je dobré hledat převodníky s šesti vyvedenými piny používat frázi např. 6Pin USB 2.0 to TTL UART Module Serial Converter CP2102 STC Replace Ft232 Module. Na ebay.com je možné potom získat např. tuto odpověď. Potom už jenom zbývá přesvědčit se na obrázku převodníku, že je pin DTR skutečně vyveden.

Zapojení převodníku je velmi snadné. Provede se propojení podle tabulky:

 CP 2102
Arduino
 3V3 Použije se pouze v případě, že deska je pro 3,3 V
 GND GND
 +5V VCC – pouze v případě, že je deska pro 5 V
 TXD RXD
 RXD TXD
 DTR DTR

Z tabulky je zřejmé, že se pouze spojí kontakty se stejným označení. Musí se dát pozor na dvě věci:

  • zvolit správný kontakt napájení podle desky, buď 5V nebo 3,3 V
  • datové vodiče jsou překřížené, TXD je spojeno s RXD a RXD s TXD (vysílání TxD se vždy spojuje s příjmem RxD)

Programování

Programování je jednoduché. Pro Arduino je k dispozici velké množství tutoriálů https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage také v češtině http://arduino8.webnode.cz/tutorialy/

Instrukční sada programovacího jazyka je poměrně jednoduchá https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

Jako první program pro otestování fukčnosti IDE – programátor – Arduino deska je nejlepší použít program Blink.

Ukázkové programy jsou součástí vývojového prostředí. Program Blink otevřeme v menu Soubor – Příklady – 01.Basic – BlinkPřeklad programu provedeme tlačítkem Ověřit

Nakonec program nahrajeme do Arduina tlačítkem Nahrát

Ihned po nahrání programu se tento spustí a LED dioda na desce začne blikat v rytmu který jsme zadali v řádcích 26 a 28 programu. 

Instalace knihovny NmraDcc

Ze stránek projektu Model Railroading with Arduino http://mrrwa.org/download/ stáhnout soubor NmraDcc-master.zip.

Spustit vývojové prostředí Arduino IDE. Otevřít menu Projekt – Přidat knihovnu – Přidat .ZIP Knihovnu...

Vybrat stažený soubor NmraDcc-master.zip. Soubor ZIP se rozbalí a uloží se do složky $HOME/Arduino/libraries. Zároveň se knihovna objeví v menu Projekt – Přidat knihovnu – Contributed knihovny – NmraDcc. Od této chvíle je možné knihovnu používat v projektech.

Nová verze knihovny

Pokud přecházíte z knihovny NmraDcc verze 1.x.x na verzi 2.x.x přečtěte si tento článek 26 NmraDcc v2.


aktualizace 27. 5. 2018
aktualizace 9. 5. 2016
aktualizace 13. 3. 2016
vytvořeno 3. 1. 2016

Comments