Elektrika‎ > ‎

11 Sběrnice S88-N

Sběrnice S88 je jedna z používaných sběrnic pro zpětnou vazbu z kolejiště do centrály. Při použití konektoru RJ45 se používá označení S88-N.

Sběrnice nemá oficiální standard. Je popsána na stránkách http://www.s88-n.eu/index-en.html.

Sběrnice S88-N má v praxi mnoho variant a odchylek. Při použití konkrétních výrobků od různých výrobců je třeba dát velký pozor, aby tyto komponenty spolu komunikovaly a nezpůsobily si případně destrukci.

Číslování pinů

Číslování pinů na zásuvce a konektoru.


Zapojení kabelu

 Pin Název
 Popis  Barva3)
 1  +5V/+12V  Napájení modulů1)
 bílá/oranžová  
 2  DATA  Data  oranžová  
 3  GND  Zem pro napájení a data
 bílá/zelená  
 4  CLOCK  Hodinový signál pro posun dat
 modrá  
 5  GND    bílá/modrá  
 6  LOAD/PS  Požadavek na čtení dat z modulů
 zelená  
 7  RESET  Vynulování modulů
 bílá/hnědá  
 8  RAILDATA  Kolejový signál2)
 hnědá  

1) pozor – jsou povolena dvě různá napájecí napětí
2) provést propojení i když nebude využito
3) označení podle T568B

Časování

Časování na sběrnici S88 se liší výrobce od výrobce – viz. tabulka http://www.s88-n.eu/s88-timing-en.html.


Čtení dat ze sběrnice začíná signálem LOAD/PS. To je signál pro enkodéry, že mají začít posílat data. Potom následuje série signálu CLOCK. Na každý jeden impuls CLOCK pošle enkodér jeden bit. Začíná se nejnižším bitem na prvním enkodéru na sběrnici.

Pokoušel jsem se změřit časování impulsů centrály DIGI-CZ NanoX-S88 http://www.digi-cz.info/nanox-s88/. Nevím, zdali mám chybu měření, ale moje výsledky jsou zcela jiné než v tabulce http://www.s88-n.eu/s88-timing-en.html.

Naměřil jsem čas mezi dvěma impulsy LOAD/PS asi 130 ms a čas mezi dvěma impulsy CLOCK 0,8 ms. Při schopnosti NanoX-S88 přečíst 16 modulů, každý s 8 vstupy to znamená, že centrála vyšle 16 × 8 = 128 impulsů CLOCK mezi dvěma LOAD/PS signály. To odpovídá naměřeným hodnotám 0,8 ms × 128 = 102,4 ms což se blíží naměřené hodnotě 130 ms pro LOAD/PS.

vytvořeno 31. 12. 2015
Comments