Elektrika‎ > ‎

10 Zdroj střídavého napětí

Zdroj je typu Temelín z webu www.masinky.info z článku Temelín.

Transformátor

Transformátor je toroidní od firmy JK-ELTRA vinutý na zakázku a vyhovuje normě ČSN EN 61558-2-6. Transformátor má tři sekundární vinutí. Všechna jsou na 16 V naprázdno. Jedno vinutí je dimenzované na 4 A a je určeno pro centrálu NanoX-S88 od DIGI-CZ. Další dvě vinutí jsou dimenzována každé na 2 A.

Ochrany primáru

Přívodní vodič je zapínán dvoupólovým vypínačem s prosvětlením, které signalizuje zapnutou polohu. Za vypínačem jsou ochrany primárního okruhu. Je to NTC termistor pro omezení proudové špičky při zapnutí transformátoru. Druhou ochranou je tavná pojistka T 630 mA. Pojistka je v provedení pomalá. Rychlou pojistku nelze použít, protože proudovým nárazem při zapnutí dojde k jejímu přerušení. Transformátor je vybaven ještě třetí ochranou – tepelná pojistka která je zalita uvnitř transformátoru a odpojuje transformátor při překročení teploty 100° C.

Ochrany sekundáru

Ochrana na sekundární straně je postavena podle článku Chráním, chráníš, chráníme aneb Na co často zapomínáme.


Každé sekundární vinutí má vlastní ochranu. Ochrana se skládá z vratné pojistky Polyswitch. Pro vinutí 4 A je to pojistka RUEF 400 a pro vinutí 2 A je to PFRA 250. Za pojistkou je bipolární transil 1,5KE27CA, který chrání obvody před případným průrazem primárního a sekundárního vinutí. Ochranné prvky jsou doplněny o signalizační diody. Zelená dioda signalizuje správnou funkci, červená signalizuje zapůsobení některé z ochran.

Pokud žádná dioda nesvítí a současně svítí hlavní vypínač, tak je spálená pojistka primárního vinutí.vytvořeno 21. 12. 2015

Comments