201204 April 2012 - Baratosi vs Jianu (2012-03-05)

Post date: 26-Mar-2012 21:33:40

Game Of The Month - April 2012

White: D. Baratosi

Black: V. Jianu

Tournament: 29th Ciacoltea Memorial, Bucharest, Romania

Date: 5th March 2012