mintys


siberyah.googlepages.com 

ODĖ LAISVEI >

atgal į pagrindinį

   


  • jeigu tikslas yra iš taško A pasiekti tašką B ir sugrįžti į tašką A, vadinasi, tikslas yra ne kuris nors taškas, o pats procesas.
  • išnaršiau kosmosą, neradau dievo, išnarsčiau žmogaus kūną, neradau sielos, žvilgterėjau į savo protą - ir radau ten pragarą, rojų ir visa kita.
  • aš net nežinau, ar žinau, ar nieko nežinau.
  • nenoriu būt žinoma, kad apie mane rašytų knygas ir kirstų dėl jų medžius.. 
  • protas yra baimė, siela yra meilė.
  • žmogus yra gamtos veidas.
  • meilė - tikrieji žmogaus namai.
  • puikybė buvo tokia išpuikus, kad netgi pasivadino pačiu žmogumi - "Ego" ("Aš").
  • tikėjimas - svarus įrankis užduočiai, bet nekokybiška plyta pasaulėžiūros pamatui.
  • tikintis ir netikintis turi po 50% tikimybę suklysti, o abejojantis - visuomet - 100%.
  • su galimybe atsiranda laisvė ir atsakomybė, su gebėjimu - misija.
  • sakoma, kad tobulam pasauly būtų nuobodu gyventi, - tie, kurie taip kalba, niekada jame negyveno. Tik niekad negyvenęs tobulam pasauly žmogus gali jo atsisakyti.
  • šiltnamio sąlygos yra viena, auklėjimas gėriu - visai kas kita.
  • kada nugyvensi gyvenimą ir nuspręsi, kad jis buvo niekam tikęs, - tik tada žudykis.
  • jeigu tu matai gėrį - ir gėris tave mato.
  • svetimos kaltės ir svetimų ydų nebūna.
  • nieko nėra neįmanoma, taip pat ir to, jog neįmanoma, kad nieko nebūtų neįmanoma.
  • būki atsargus, ko nors norėdamas.
  • draugystėje svarbiausia nuoširdumas.
  • viskas sugrįžta...ir reikiamu kiekiu. 
  • realistas yra toks žmogus, kuris mato tik sau po nosimi.
  • aukštai skrisi - žemai krisi.
  • nesakyk "yes", neperšokęs duobės.
  • žmogus tobulas savo pasirinkimo laisve būti netobulu, tačiau būtent dėl to, kad ja naudojasi, yra... netobulas...
  • kokios genialios mintys ir planai gimsta, siekiant nesavanaudiško tikslo!...
  • viltis - durnių motina, bet kodėl durniams sekasi?
  • jei nepatinka žmogus, nepatiks ir jo humoras.
  • ieškok - rasi, prašyk - duos, norėk - gausi, bijok - ...irgi gausi.

   

MĄSTYTI, MĄSTYTI IR DAR KARTĄ MĄSTYTI
Siberyah
 


 • the blue sky reaches so far that none can escape it. (nenorėjęs pasiskelbti autorius) 

nuostabios mintys

 

Peace is lost when you desire anything, including peace

You the observer bring your version of reality into being.
Deepak Chopra

tas, kuris mano, kad ko nors padaryti neįmanoma, neturėtų trukdyti darančiajam... romėnų patarlė

Kovotojas viską pasitinka kaip iššūkį, o paprastas žmogus - kaip palaiminimą ar prakeikimą.
Kastaneda

darbas žmogų padaro arkliu, bet arklio žmogumi - ne.

visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma. vienas to nežinojo, ir padarė atradimą. A. Enšteinas

 

"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere." - A. Einstein
["Logika nuves tave nuo A iki B. Vaizduotė – visur", - A. Einšteinas]

"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win" - Mahatma Gandhi
["Pradžioje jie ignoruoja tave, vėliau jie juokiasi iš tavęs, po to jie kovoja su tavimi, galiausiai - tu laimi", - Mahatma Gandi]

"Everything should be made as simple as possible, but not simplier" - Albert Einstein
["Viskas turi būti taip paprasta, kaip įmanoma, bet ne paprasčiau." ,- Albertas Einšteinas]

"I haven‘t faiced the failure. I just found 10 000 ways the electric bulb won‘t work." - T. A. Edison
["Nepatyriau nesėkmės. Tiesiog radau 10000 būdų kaip lemputė gali neveikti", - A. Edisonas]

"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein

"Reality can be beaten with enough imagination" - Unknown
["Realybė gali būti nugalėta, panaudojus pakankamai fantazijos", - Nežinomas autorius]

"Everything you can imagine is real" - Pablo Picasso
["Visa, ką gali įsivaizduoti, yra tikra", - Pablo Picasso]

"We can do no great things; only small things with great love" - Mother Teresa
["Negalime atlikti didžių darbų, tik mažus, su didžia meile", - motina Teresė]

"My work is a game, a very serious game" - M.C. Escher
["Mano darbas yra žaidimas, labai rimtas žaidimas", - M.C. Escher]

"He is able who thinks he is able" - Buddha
["Pajėgus yra tas, kuris mano esąs pajėgus", - Buda]

Aš nekuriu drabužių, aš kuriu svajones", - Ralph Lauren

 

Pagal aerodinaminius dėsnius kamanė negali skristi. Tikriausiai jai to niekas nepasakė...

Jei vienas žmogus bando kitam aiškinti, kad nėra absoliučios tiesos, o kitas šiam, kad ji yra, – jie vis tiek vienas kitam bando įpiršti savo absoliučias tiesas.

duok durniui kelią... vis vien jo neras.

kas ant kito vaiko sako, tas ant savęs pasisako ;)

pesimizmas - nuotaika,
optimizmas - valia.

 

 Kai kalbi, tavo žodžiai turi būti geresni už tylėjimą.
Arabų patarlė

 
Ereliai skraido pavieniai, varnos mėgsta būriuotis. Lengvabūdžiai mėgsta kompanijas, o išmintingieji ieško vienumos.
Fr. Rueckertas

Pirmą kartą žmogus miršta tada, kai praranda entuziazmą.
 
O. Balzakas

Logika - paskutinė paguoda neturintiems vaizduotės.
 
O. Vaildas

tiesiog negaliu nenurašyti...

...gamta būgnais nemuša, kai ji visa paskendus žieduose, nei rauda, kai rudenį medžiai lapus meta... kukli ir paprasta... Atverkim širdis Draugystei:) 
(Em. iš http://www.reikisirdis.lt/forumas/ )

 

Pati didžiausia kvailybė - ne ta linkme nukreiptas protas.

Grenlandų patarlė

 

Tik į niūrų veidą įgelia bitė.

Japonų patarlė

 

Sielos erdvė, kurioje ji gali išskleisti sparnus, yra tyla.

A. de Sent Egziuperi

 

Kito laime mes galime užsikrėsti kaip liga, bet, deja, laimė niekad nesukelia epidemijos.

Ž.Nevjo

 

 Žmogus sutvertas ne pralaimėti. Žmogų galima sunaikinti, tačiau nugalėti neįmanoma.

E.Hemingvėjus

 

Visam kame vienodumas nėr gyvenimas. Ir žmonės, kurie kuria, jie atlieka didžiausią aukščiausiojo kūrėjo pavestą uždavinį. Jie įturtina pasaulį, jie daugiau gyvenimo ir noro gyventi jam suteikia. Jie irgi kovoja su medžiagos palinkimu susivienodinti, aprimti, amžinai nutilti.

I. Šeinius

 

Viskas yra melas ir neturi jokios reikšmės, jeigu tūkstantmetė kultūra negalėjo nieko padaryti, kad nebūtų liejamos upės kraujo [...] Aš matau, jog kažkas siundo tautas vieną prieš kitą, ir žmonės tylėdami, nieko nesuprasdami kvailai, paklusniai ir nekaltai žudo vienas kitą. Aš matau, kad protingiausios pasaulio galvos išradinėja ginklus ir žodžius, kad visa tai būtų galima daryti dar rafinuočiau ir pratęsti dar ilgiau.

E.M. Remarkas

 

Šių dienų pasauliui suvokti mes tebevartojame žodžius, pritaikytus vakar dienos pasauliui. Ir tik dėl to mes manome, jog praeities gyvenimas labiau tinka mūsų prigimčiai, kad jis geriau atitinka mūsų kalbą.

E.de Sent-Egziuperi

 

Vaikui labai kenkia du dalykai: kai jam nieko neleidžiama - arba kai viskas leidžiama.

F. Bernet

 

Nieko pasaulyje nėra stipresnio už gerą širdį.

F. Bernet

 

Gal išsvajotus ir susikurtus paveikslus taip pat skaudu prarasti kaip gyvus žmones?

M. Gripė

 

Kiekviena mokėtų būti karalaite, išpuošta aukso rūbais; bet daug didingiau būti karalaite, kada niekas to net neįtaria.

F. Bernet

  
 
 

 Tu gimei su sparnais. Tai kodėl nori šliaužti per gyvenimą? Rumi

 

 

Jei leis, pacituosiu vieno dalyvio iš www.erdvėse.org citatas:), kurias jis buvo pasirašęs savo paraše

Talentai... Tai tie žmonės, kurie pataiko į tuos taikinius, į kuriuos kiti nesugeba pataikyti... O Genijai...tai tie, kurie pataiko į taikinius, kurių kiti...net nemato.....

Dažnai save pagaunu sakantį: "Tam, anam nepadariau nieko blogo...". Bet juk to... - neužtenka... Dar reikėtų savęs paklausti, - o ką gero padariau.......

Mylimą žmogų...laikykit kaip paukštuką... Ant ištiesto delno... Jei nori - lai...skrenda.....

 

 

Nors žmogaus gyvenimas neįkainojamas, mes visad elgiamės taip, tarsi egzistuotų kažkas dar vertingesnio. 

Viskas, ką tu kalbi, byloja apie tave, o ypač tai, ką kalbi apie kitus.  P. Valery

 

Yra trys bendravimo būdai: protų - kai kalbatės, širdžių - kai dainuojate, ir sielų - kai tylite. Šri Šri Ravi Šankaras

 

Džiaugsmas - tai meilė tam, kas yra, skausmas - tai meilė tam, ko nėra.  Šri Šri Ravi Šankaras

...

When a friend tries to hurt you, be his guest, - i mean, be the one who comes and leaves, not the one who stays.

spuk spuk

tu tol pranašesnis už savo priešininką, kol jis nežino tavo tikrosios jėgos

IT (http://www.insane.404.lt/)

~laimingas žmogus yra tas, kuris supranta, kad visada laimingas būti negali ir džiaugiasi trumpomis laimės akimirkomis~ 

Take truth as the authority, not authority as truth.