Teepanis Chachiyo - ทีปานิส ชาชิโย


Educational Background

[o] Postdoctoral Research Biology Department, Purdue University 2006
    Determination of 3D structure using Cryo-Electron Microscopy Technique

Purdue University

[o] Ph.D. in Physics (โทควบเอก), Purdue University, USA 2005
              Thesis: First Principle Computation of Biomolecule-Ligand Interaction
              Advisor: Prof. Jorge H. Rodriguez

Washington University in St.Louis

[o] Bachelor Degree in Physics, Washington University in St.Louis, USA 2000
[o] English as a Second Language, Juniata College 1995
[o] มัธยมปลาย ทุน พสวท. รุ่นที่ 9 ศูนย์แก่นนครวิทยาลัย
[o] มัธยมต้น โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย >>> รางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านวิชาการ ๒๕๓๕  <<<


Professional Experience

[o] 2000-2002 Teaching Assistant, Department of Physics, Purdue University
[o] 2003     Purdue University Graduate Student Award for Outstanding Teaching
[o] 2003-2004 Head Instructor, Department of Physics, Purdue University
           Teaching
           Calculus-based Mechanics (PHYS 152) Summer
           Calculus-based Electricity and Optics (PHYS 241) Summer

[o] 2000-2005 Purdue Research Foundation Fellowship
[o] 2005-2006 Postdoctoral Research Fellowship

[o] 2007-2014 Department of Physics, Khon Kaen University
         Teaching
 Quantum Mechanics I (315711)
 Statistical Mechanics (315731)
 Mathematical Methods in Physics (315761)
 Theoretical Physics (315461)
 Theoretical Mechanics (315203)
 Computational Physics (315480)
 Thermal and Statistical Physics (315203)
 University Physics (315122)

[o] 2015-Present  Naresuan University
                 Teaching
                 Classical Field Theory (897563)
                 Statistical Mechanics (261523)
                 Modern Physics (261352)
                 English (205201)ทีปานิส ชาชิโย (เกิด มกราคม พ.ศ. 2520) อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ เผยแพร่ตำราและเทปบันทึกการสอน งานวิจัยด้านควอนตัมและฟิสิกส์เชิงคำนวณ บ้านเกิดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด ชอบเล่นกีตาร์และไวโอลินเป็นชีวิตจิตใจ เป็นคนแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อ กำกับอยู่กับสูตรฟิสิกส์ เรียกว่า สูตรชาชิโย หรือ Chachiyo's Formula ต่อมาปรากฏเป็นเนื้อหาในตำราวิชาฟิสิกส์เชิงคำนวณของ Oxford [อ้างอิง 1] เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือถูกนำมาใช้ในงานวิจัย (ข้อมูลการถูกอ้างอิงทางวิชาการ)


ผลงานสอน

[o] ตำรา "กลศาสตร์ควอนตัม ระดับบัณฑิตศึกษา เล่ม ๑"
[o] ตำรา "กลศาสตร์คลาสสิก ระดับอุดมศึกษา"
[o] ตำรา "กลศาสตร์เชิงสถิติ"
[o] เทปบันทึกการสอน 40 ชั่วโมง วิชากลศาสตร์ควอนตัม
[o] เทปบันทึกการสอน 35 ชั่วโมง วิชากลศาสตร์คลาสสิก
[o] เทปบันทึกการสอน 30 ชั่วโมง วิชา Electronic Structure Theory


ผลงานวิจัย

Minimum Energy Crossing Point, Teepanis Chachiyo, Jorge Rodriguez

[o] 2003 - 2005 คิดค้นกระบวนการหาโครงสร้างแบบพิเศษของโมเลกุล ซึ่งมีอยู่ 2 สถานะที่มีพลังงานเท่ากัน เรียกว่า Minimum Energy Crossing Point [อ้างอิง 2] ซึ่งต่อมาเป็นฐานในการศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่มีสถานะเชิงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงขณะเกิดปฏิกิริยา


P-Particles

[o] 2005 - 2006 ค้นพบโครงสร้าง 3 มิติของอนุภาคเศษชิ้นส่วนไวรัส (P-Particle) ตลอดจนอธิบายกลไกทางฟิสิกส์ที่ทำให้เกิดอนุภาคดังกล่าว [อ้างอิง 3] ทำให้สามารถควบคุมรูปร่างของอนุภาคได้ว่าต้องการให้เป็น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือหกเหลี่ยมเช่นตะกร้อ ซึ่งต่อมาเป็นฐานในการสังเคราะห์วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค และยารักษาโรคความจำเสื่อม (Alzheimer) [อ้างอิง 4]


Siam Quantum

[o] 2007 - ปัจจุบัน สร้างโปรแกรม Siam Quantum [อ้างอิง 5] ซึ่งสามารถคำนวณโครงสร้าง 3 มิติของสารเคมี ตลอดจนสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นความมีขั้ว การละลายในน้ำ ระดับพลังงาน หรือรูปร่างของอิเล็กตรอนที่อยู่โดยรอบ


I study electrons

[o] 2015 - 2016 ค้นพบสูตรในการหาพลังงาน Correlation ของอิเล็กตรอน [อ้างอิง 6] อันเป็นชิ้นส่วนสำคัญของสมการ Density Functional Theory (ทฤษฎีแขนงหนึ่งของควอนตัมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้แพร่หลายที่สุดในทางวิทยาศาสตร์) เป็นสูตรที่เรียบง่ายที่สุดในรอบ 50 ปีของการค้นหา ได้รับการประกาศในวารสารข่าวชั้นนำทางฟิสิกส์ของโลก Physics Today โดยมีชื่อสูตรว่า Chachiyo's Formula หรือ สูตรชาชิโย จนกระทั่งปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของตำราวิชาฟิสิกส์
  • เป็นข่าวครั้งแรก เมื่อ กรกฏาคม 2559 โดยวารสารข่าวชั้นนำของโลก Physics Today
  • ติดตามด้วยเวปข่าวในประเทศไทยจำนวนมาก (ค้นคำว่า สูตรชาชิโย ในกูเกิล) อาทิ ขอนแก่นลิงค์ วิชาการ.com วารสาร "สารคดี" Manager-Online pantip.com ไทยรัฐ-ออนไลน์ เดลินิวส์ เวปของ อบต. ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอก.com ฯลฯ
  • ทั้งปี 2560 เป็นการรับเชิญบรรยายวิชาการในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนทั่วประเทศ อาทิ ม.เกษตรฯ ม.ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ ม.ขอนแก่น ม.อุบลฯ ม.สารคาม ม.กรุงเทพฯ ม.กาฬสินธุ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.นเรศวร รร.จุฬาภรณ์บุรีรัม รร.หาดใหญ่วิทยานุสร รร.บุรีรีมพิทยาคม ฯลฯ
  • เริ่มปรากฎใช้ต่อยอด ในงานวิจัย ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และในวิทยานิพนธ์
  • ปลายปี 2560 ปรากฎเป็นเนื้อหาในหนังสือ (หน้า 829) Applied Computational Physics (Oxford University Press) ในชื่อ "Chachiyo Correlation Functional"
  • อย่างไรก็ตาม งานคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ของไทยยังมีอีกมาก แม้ไม่มีชื่อนักวิจัยมาประกบ เพราะความจริงของธรรมชาติ ไม่สนใจว่าใครเป็นคนค้นพบ แต่การมีชื่อ ก็นับเป็นประวัติศาสตร์และสีสันอย่างหนึ่ง ในแวดวงวิชาการของไทย


อ้างอิง

[1] Boudreau, Joseph F., and Eric S. Swanson. Applied computational physics. Oxford University Press, 2017

[2] Chachiyo, T., and Rodriguez, J.H. "A direct method for locating minimum-energy crossing points (MECPs) in spin-forbidden transitions and nonadiabatic reactions." The Journal of chemical physics 123.9 (2005): 094711

[3] T. Ming, P. Fang, T. Chachiyo, M. Xia, P. Huang, Z. Fang, W. Jiang, and X. Jiang. "Noroviral P particle: structure, function and applications in virus–host interaction." Virology 382, no. 1 (2008): 115-123.

T. Ming, P. Fang, M. Xia, T. Chachiyo, W. Jiang, and X. Jiang. "Terminal modifications of norovirus P domain resulted in a new type of subviral particles, the small P particles." Virology 410, no. 2 (2011): 345-352.

[4] Fu, Lu, Yingnan Li, Yue Hu, Yayuan Zheng, Bin Yu, Haihong Zhang, Jiaxin Wu, Hui Wu, Xianghui Yu, and Wei Kong. "Norovirus P particle-based active AB immunotherapy elicits sufficient immunogenicity and improves cognitive capacity in a mouse model of Alzheimer’s disease." Scientific reports 7 (2017): 41041.

[5] Chachiyo, T. et al. “Siam-Quantum: a compact open-source quantum simulation software for molecules,” Thailand. http://sites.google.com/site/siamquantum (2016)

[6] Chachiyo, Teepanis. “Communication: Simple and accurate uniform electron gas correlation energy for the full range of densities.” Journal of Chemical Physics 145.2 (2016).