ทีปานิส ชาชิโย - Teepanis Chachiyo

ทีปานิส ชาชิโย (เกิด มกราคม พ.ศ. 2520) อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ เผยแพร่ตำราและเทปบันทึกการสอน งานวิจัยด้านควอนตัมและฟิสิกส์เชิงคำนวณ บ้านเกิดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด ชอบเล่นกีตาร์และไวโอลินเป็นชีวิตจิตใจ เป็นคนแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อ กำกับอยู่กับสูตรฟิสิกส์ เรียกว่า สูตรชาชิโย หรือ Chachiyo's Formula ต่อมาปรากฏเป็นเนื้อหาในตำราวิชาฟิสิกส์เชิงคำนวณ (Oxford University Press) เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือถูกนำมาใช้ในงานวิจัย (ข้อมูลการถูกอ้างอิงทางวิชาการ)


ประวัติการศึกษา - Educational Background

[o] Postdoctoral Research Biology Department, Purdue University 2006
Determination of 3D structure using Cryo-Electron Microscopy Technique

[o] Ph.D. in Physics (โทควบเอก), Purdue University, USA 2005 (Theoretical and Computational Biophysics)
Thesis: First Principle Computation of Biomolecule-Ligand Interactions
Advisor: Prof. Jorge H. Rodriguez

[o] Bachelor Degree in Physics, Washington University in St.Louis, USA 2000
[o] English as a Second Language, Juniata College 1995
[o] มัธยมปลาย ทุน พสวท. รุ่นที่ 9 ศูนย์แก่นนครวิทยาลัย
[o] มัธยมต้น โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย >>> รางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านวิชาการ ๒๕๓๕  <<<


ประวัติการทำงาน - Professional Experience

[o] 2000-2002 Teaching Assistant, Department of Physics, Purdue University
[o] 2003         >>> Purdue University Graduate Student Award for Outstanding Teaching <<<
[o] 2003-2004 Lecturer and Head Instructor, Department of Physics, Purdue University
           Teaching
           Calculus-based Mechanics (PHYS 152) Summer
           Calculus-based Electricity and Optics (PHYS 241) Summer

[o] 2000-2005 Purdue Research Foundation Fellowship
[o] 2005-2006 Postdoctoral Research Fellowship
[o] 2007-2014 อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           Teaching
 Quantum Mechanics I (315711) ระดับโทและเอก
 Statistical Mechanics (315731) ระดับโทและเอก
 Mathematical Methods in Physics (315761) ระดับโทและเอก
 Theoretical Physics (315461) ระดับปริญญาตรี
 Theoretical Mechanics (315203) ระดับปริญญาตรี
 Computational Physics (315480) ระดับปริญญาตรี
 Thermal and Statistical Physics (315203) ระดับปริญญาตรี
 University Physics (315122) ภาคภาษาอังกฤษ คณะเภสัชฯ

[o] 2015 - ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
                    Teaching
                    Classical Field Theory (897563) ระดับโทและเอก
                    Statistical Mechanics (261523) ระดับโทและเอก
                    Modern Physics (261352) ระดับปริญญาตรี
                    English (205201) ระดับปริญญาตรี


ผลงานสอน

[o] ตำรา "กลศาสตร์ควอนตัม ระดับบัณฑิตศึกษา เล่ม ๑"
[o] ตำรา "กลศาสตร์คลาสสิก ระดับอุดมศึกษา"
[o] ตำรา "กลศาสตร์เชิงสถิติ"
[o] เทปบันทึกการสอน 40 ชั่วโมง วิชากลศาสตร์ควอนตัม
[o] เทปบันทึกการสอน 35 ชั่วโมง วิชากลศาสตร์คลาสสิก
[o] เทปบันทึกการสอน 30 ชั่วโมง วิชา Electronic Structure Theory


ผลงานวิจัย

[o] 2003 - 2005 คิดค้นกระบวนการหาโครงสร้างของโมเลกุล ซึ่งมีพลังงานเท่ากัน แม้จะมีสถานะที่แตกต่างกัน (Minimum Energy Crossing Point) ซึ่งต่อมาเป็นฐานในการศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่มีสถานะเชิงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงขณะเกิดปฏิกิริยา

[o] 2005 - 2006 ค้นพบโครงสร้าง 3 มิติของอนุภาคเศษชิ้นส่วนไวรัส (P-Particle) ตลอดจนอธิบายกลไกทางฟิสิกส์ที่ทำให้เกิดอนุภาคดังกล่าว ทำให้สามารถควบคุมรูปร่างของอนุภาคได้ว่าต้องการให้เป็น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือหกเหลี่ยมเช่นตะกร้อ ซึ่งต่อมาเป็นฐานในการสังเคราะห์วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค และยารักษาโรคความจำเสื่อม (Alzheimer)

[o] 2007 - ปัจจุบัน สร้างโปรแกรม Siam Quantum ซึ่งสามารถคำนวณโครงสร้าง 3 มิติของสารเคมี ตลอดจนสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นความมีขั้ว การละลายในน้ำ ระดับพลังงาน หรือรูปร่างของอิเล็กตรอนที่อยู่โดยรอบ

[o] 2015 - 2016 ค้นพบสูตรในการหาพลังงาน Correlation ของอิเล็กตรอน อันเป็นชิ้นส่วนสำคัญของสมการ Density Functional Theory (ทฤษฎีแขนงหนึ่งของควอนตัมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้แพร่หลายที่สุดในทางวิทยาศาสตร์) เป็นสูตรที่เรียบง่ายที่สุดในรอบ 50 ปีของการค้นหา ได้รับการประกาศในวารสารข่าวชั้นนำทางฟิสิกส์ของโลก Physics Today โดยมีชื่อสูตรว่า Chachiyo's Formula หรือ สูตรชาชิโย จนกระทั่งปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของตำราวิชาฟิสิกส์
  • เป็นข่าวครั้งแรก เมื่อ กรกฏาคม 2559 โดยวารสารข่าวชั้นนำของโลก Physics Today
  • ติดตามด้วยเวปข่าวในประเทศไทยจำนวนมาก (ค้นคำว่า สูตรชาชิโย ในกูเกิล) อาทิ ขอนแก่นลิงค์ วิชาการ.com วารสาร "สารคดี" Manager-Online pantip.com ไทยรัฐ-ออนไลน์ เดลินิวส์ เวปของ อบต. ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอก.com ฯลฯ
  • ทั้งปี 2560 เป็นการรับเชิญบรรยายวิชาการในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนทั่วประเทศ อาทิ ม.เกษตรฯ ม.ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ ม.ขอนแก่น ม.อุบลฯ ม.สารคาม ม.กรุงเทพฯ ม.กาฬสินธุ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.นเรศวร รร.จุฬาภรณ์บุรีรัม รร.หาดใหญ่วิทยานุสร รร.บุรีรีมพิทยาคม ฯลฯ
  • เริ่มปรากฎใช้ต่อยอด ในงานวิจัย ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และในวิทยานิพนธ์
  • ปลายปี 2560 ปรากฎเป็นเนื้อหาในหนังสือ (หน้า 829) Applied Computational Physics (Oxford University Press) ในชื่อ "Chachiyo Correlation Functional"
  • อย่างไรก็ตาม งานคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ของไทยยังมีอีกมาก แม้ไม่มีชื่อนักวิจัยมาประกบ เพราะความจริงของธรรมชาติ ไม่สนใจว่าใครเป็นคนค้นพบ แต่การมีชื่อ ก็นับเป็นประวัติศาสตร์และสีสันอย่างหนึ่ง ในแวดวงวิชาการของไทย