เอกสารประกอบการเจาะบ่อบาดาล

   การเจาะบ่อบาดาลต้องทำการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(น้ำบาดาล)ประจำจังหวัดนั้น  โดยการขออนุญาตจะทำด้วยตัวเองก็ได้ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือช่างเจาะไปกระทำแทนได้  โดยเอกสารดาวน์โหลดได้ตามนี้  โดยเอกสารจะแบ่งเป็น 2 ชุด
1.ชุดแรก เพื่อทำการขอเจาะบ่อบาดาล  โดยชุดนี้จะยื่นต่อเจ้าพนักงานก่อนการเจาะบ่อบาดาล
2.ชุดที่สอง หลังจากเจาะบ่อบาดาลสำเร็จและทำการติดตั้งปั๊มบาดาลแล้ว  เอกสารชุดนี้ต้องมีการรายงานการเจาะโดยต้องใช้ข้อมูลระหว่างเจาะของช่างเจาะ  ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงไม่สะดวกกับผู้ว่าจ้าง เพราะเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะต้องให้ช่างเจาะเป็นผู้เขียนรายงาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  77k v. 1 Apr 19, 2013, 6:15 AM Akarapatr Somrang
Ċ
View Download
  112k v. 1 Apr 19, 2013, 6:16 AM Akarapatr Somrang
Comments