รับจัดหาแหล่งเงินทุน สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางสามารถ จัดหาเงินทุน ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป
สินเชื่อ SME กู้ได้ 3 เท่า ของหลักประกัน ใช้ได้ทั้งเงินสดฟิ๊กค้ำและที่ดิน ดอกเบี้ยต่ำ
ไม่มีหลักทรัพย์ กู้ได้ 5-20 ล้าน (บสย.ค้ำประกัน)*
สำหรับกิจการที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมีสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต่ำรองรับ


    สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดว่าเคยมีเครดิตกับธนาคารหรือไม่ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการเล็กๆ ผู้เคยต้องพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบ เรามีทางเลือกในการจัดหาสินเชื่อให้ท่าน ไม่ว่าท่านจะมีปัญหาในการยื่นกู้เพียงใดก็ตาม โดยเรามีทีมที่ปรึกษาที่อยู่ในวงการธนาคารต่างๆคอยให้คำปรึกษากับท่าน

    และบริการสินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการ SME  ไม่เกี่ยงขนาดของกิจการ ผู้ขาดสภาพคล่อง ต้องการเงินทุนเพื่อกิจการทุกวันนี้กับสภาพเศรษกิจปัจจุบัน สยามแคชโฟลว์สามารถให้คำปรึกษาท่านเพื่อหาเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั้งการหาเงินทุนเพิ่มเติม หรือเงินทุนเริ่มต้น จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆแม้ท่านจะไม่เคยมีเครดิทกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆมาก่อน ซึ่งเรามีทีมให้คำปรึกษาซึ่งอยู่ในวงการธนาคาร ที่สามารถชี้นำให้ธุรกิจของท่านดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุดซึ่งมึตัวเลือกที่หลากหลาย