Mantra of Lord shani dev

Mantras of Lord Shanaishchara
|| Nilanjana samabhasam raviputram yamagrajam chaya martanda sambhutam tam namami shaishcharam||
|| Om Neelambharaya vidhmahe Soorya Putraya dhimahi tanno sauri prachodayath ||
|| Om praam preem praum sham shanayishraya namah ||
Shani Gayatri Mantra: || Om Sanaischaraya vidhmahe Sooryaputraya dheemahi tanno manda prachodayat ||
"Navagraha Pidahara Sthothram" of "Brahmanda Puranaā€¯:|| Suryaputhro Deerghadeho Vishaalaakshah Shivapriyah Mandachaarah Prasannathmaa peedam harathu me Shanih ||
Mula Mantra: ||Om Sham Shanaiscaryaye Namah||
Comments