Past Events


Aug 11th/2012-Vocal Concert 

Nyanthara Narasimhan
Parthiv Mohan-Violin
Arun Shriram-Mrudanfam

Saturday November 18th/2017 - Vocal Concerts - Triple Header

posted Nov 19, 2017, 11:14 AM by Shobana SujitkumarIsha Yeleswarapu - Vocal
Ananaya Ashok - Veena
Ajay Gopi - Mrudangam

Shivani Sista - Vocal
Yogitha Balasubramaniam - Violin 
Ajay Gopi - Mrudangam

Achyut Srinivasan  & Shreyas Srinivasan - Vocal Duet
Sashidhar Madugula - Violin 
Arun Shriram - Mrudangam 

Saturday October 28th/2017 - Double Header

posted Oct 29, 2017, 11:36 AM by Shobana Sujitkumar

Devesh Vashistha (San Diego) - Vocal
Aravind Seshadri - Violin
Karthik Gopalratnam - Mrudangam


Sahana Srinivasan - Violin
Amit Ranganathan - Mrudangam
Vignesh Venkataraman - Mrudangam


Saturday September 16th/2017 - Fourth Year Memorial Concert Maatrushri Geetha Krishnan

posted Sep 17, 2017, 12:21 PM by Shobana SujitkumarAparna Thyagarajan - Vocal
Vignesh Thyagarajan - Violin
Vignesh Venkataraman - Mrudangam

Monday September 4th/2017 - Vocal Concert

posted Sep 5, 2017, 9:40 AM by Shobana Sujitkumar

Akshay Padmanabhan (India) - Vocal
Aravind Sheshadri - Violin
Amit Ranganathan - Mrudangam


Saturday August 26th 2017 - Sangeethotsavam

posted Aug 28, 2017, 1:26 PM by Shobana Sujitkumar   [ updated Aug 28, 2017, 1:37 PM ]


 

Saturday July 1st/2017 - Double Header - Vocal Concerts

posted Jul 2, 2017, 11:06 AM by Shobana SujitkumarPranav Kikkeri (TX) - Vocal
Narasimha Kikkeri (TX) - Violin
Akshay Venkatesan - Mrudangam

Keerthana Sankar (MI) - Vocal
Vignesh Thyagarajan - Violin
Vignesh Venkataraman - Mrudangam

Saturday June 24th/2017 - Vocal Concert

posted Jun 25, 2017, 10:15 AM by Shobana Sujitkumar   [ updated Jun 29, 2017, 8:19 AM ]

Srinidhi Ramesh - Vocal
Sahana Srinivasan - Violin
Hariharan Sundarraman - Mrudangam

Saturday June 17th/2017 - Vocal Concerts - Double Header

posted Jun 18, 2017, 10:26 AM by Shobana Sujitkumar

Janani Iyer (IL) - Vocal
Karthik Padmanabhan Iyer (IL) - Violin
Ajay Gopi - Mrudangam

Santosh Sivakumar - Vocal
Sruti Sarathy - Violin
Amit  Ranganathan - Mrudangam


Saturday June 3rd/2017 - Double Header

posted Jun 4, 2017, 9:20 AM by Shobana Sujitkumar   [ updated Jun 30, 2017, 11:00 AM ]

Vikas Munukutla - Vocal
Vignesh Thyagarajan - Violin
Vignesh Venkataraman  - Mrudangam

Sridevi Koushik - Vocal
Ajay Narasimha - Violin
Shreyas Ramaswami - Mrudangam


Saturday May 6th/2017 - Double Header

posted May 7, 2017, 10:25 AM by Shobana Sujitkumar


Indu Danturti - Vocal
Shreyas Srinivasan - Violin
Achyut Srinivasan - Mrudangam


Arthi Suresh - Vocal
Vignesh Thyagarajan - Violin
Amit Ranganathan - Mrudangam

1-10 of 117