Past Events


Aug 11th/2012-Vocal Concert 

Nyanthara Narasimhan
Parthiv Mohan-Violin
Arun Shriram-Mrudanfam

Saturday July 1st/2017 - Double Header - Vocal Concerts

posted Jul 2, 2017, 11:06 AM by Shobana SujitkumarPranav Kikkeri (TX) - Vocal
Narasimha Kikkeri (TX) - Violin
Akshay Venkatesan - Mrudangam

Keerthana Sankar (MI) - Vocal
Vignesh Thyagarajan - Violin
Vignesh Venkataraman - Mrudangam

Saturday June 24th/2017 - Vocal Concert

posted Jun 25, 2017, 10:15 AM by Shobana Sujitkumar   [ updated Jun 29, 2017, 8:19 AM ]

Srinidhi Ramesh - Vocal
Sahana Srinivasan - Violin
Hariharan Sundarraman - Mrudangam

Saturday June 17th/2017 - Vocal Concerts - Double Header

posted Jun 18, 2017, 10:26 AM by Shobana Sujitkumar

Janani Iyer (IL) - Vocal
Karthik Padmanabhan Iyer (IL) - Violin
Ajay Gopi - Mrudangam

Santosh Sivakumar - Vocal
Sruti Sarathy - Violin
Amit  Ranganathan - Mrudangam


Saturday June 3rd/2017 - Double Header

posted Jun 4, 2017, 9:20 AM by Shobana Sujitkumar   [ updated Jun 30, 2017, 11:00 AM ]

Vikas Munukutla - Vocal
Vignesh Thyagarajan - Violin
Vignesh Venkataraman  - Mrudangam

Sridevi Koushik - Vocal
Ajay Narasimha - Violin
Shreyas Ramaswami - Mrudangam


Saturday May 6th/2017 - Double Header

posted May 7, 2017, 10:25 AM by Shobana Sujitkumar


Indu Danturti - Vocal
Shreyas Srinivasan - Violin
Achyut Srinivasan - Mrudangam


Arthi Suresh - Vocal
Vignesh Thyagarajan - Violin
Amit Ranganathan - Mrudangam

Saturday April 29th/2017 - SRFA Fifth Anniversary - Instrumental Duet

posted Apr 29, 2017, 10:01 PM by Shobana SujitkumarGuhan Venkataraman - Veena
Sahana Srinivasan - Violin
Amit Ranganathan - Mrudangam
Vignesh Venkataraman - Mrudangam


Saturday March 4th/2017 - Triple Header

posted Mar 5, 2017, 9:53 AM by Shobana Sujitkumar

Kriya Pachipala - Vocal
Yogitha Balasubramanian - Violin 
Akshay Bharadhwaj - Mrudangam

Sarvagh Shrianandh & Surag Shrianandh (IN) -  Vocal Duet
Shreyas Srinivasan - Violin
Santhosh Ravindrabharathy - Mrudangam

Srivas Sarva - Violin
Santhosh Ravindrabharathy - Mrudangam 


Saturday February 25th/2017 - Triple Header

posted Feb 26, 2017, 10:24 AM by Shobana Sujitkumar


Rhea Ram - Vocal
Aditya Satyadeep - Violin
Shreyas Ramaswami - Mrudangam

Achyut  Pachalla - Vocal 
Aditya Satyadeep - Violin
Shreyas Ramaswami - Mrudangam

Rupa Ramanathan - Vocal
Aparna Thyagarajan - Violin
Vignesh Venkataraman - Mrudangam
Krishnakumar Ravikumar - Kanjira

Saturday February 4th/2017 - Second Pallavi Festival

posted Feb 5, 2017, 11:10 AM by Shobana Sujitkumar   [ updated Feb 6, 2017, 3:46 PM ]

 
   

Saturday January 21st/2017 - Double Header

posted Jan 22, 2017, 1:15 PM by Shobana Sujitkumar

Kevin Balaji - Vocal
Sahana Srinivasan - Violin
Shubha Chandramouli - Mrudangam

Apoorva Rajesh - Vocal
Omsri Bharat - Veena
Shreyas Ramaswami - Mrudangam

1-10 of 112