Member Talk

          สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เครือข่าย MBA Network (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นะคะ
ดิฉัน ปัญจนาฏ
อโนดาต รับเป็นประธานในกลุ่มอาชีพค่ะ สืบเนื่องจาก ในอดีต ช่วงระยะเวลา
และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ อาจทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอาจขาดช่วง
ไปบ้าง โครงการ MBA-Network  จึงได้มีการจัดทำ http://mba-network.blogspot.com/  ซึ่ง
คงจะช่วยให้พวกเราสามารถสื่อสารกันสะดวกยิ่งขึ้น

            นอกจากนั้นเพื่อเป็นโอกาสใหม่ทางด้านอาชีพของคนทำงาน หรือการหาคนทำงานของ
ผู้ประกอบ การต่างๆ  เราจึงได้มีแนวคิดเรื่องการสร้างช่องทางการติดต่อ เกี่ยวกับการสมัครงาน
 ตำแหน่งงาน  เพื่อสร้างโอกาสการหางานและตอบสนองความต้องการเปลี่ยนงานของท่าน
ผ่านเครือข่ายของ ผู้ที่กำลังศึกษา หรือ จบแล้ว จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตอนนี้เรากำลังเปิดรับ สมาชิกอยู่ค่ะ สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศรับสมัครงาน หรือ
ติดต่อมายัง
mba.network.crm@gmail.com


Comments