מתוך אמונה בבורא עולם אנו שואפים לקדם את החינוך לסובלנות בחברה הדתית בנושא נטייה וזהות מינית ומגדרית.

ארגון שב"ל פועל משנת התשס"ז (2007) מול אנשי חינוך, טיפול והדרכה בחברה הדתית.

כולנו בארגון שב"ל, שמנו לנו למטרה להעמיד לרשות מערכת החינוך הדתית, המטפלים והרבנים את סיפורינו האישיים כלהטבי"ם בציבור הדתי.

אנו יודעים שישנם צעירים אחרים העוברים את אותו תהליך שאנחנו עברנו, ומתמודדים עם אותם רגשות, תחושות, ופחדים.
זוהי התמודדות שאיננה קלה. וע"פ נתונים שונים לעיתים מדובר
בפיקוח נפש ממש.
אנו רואים לנגד עינינו קהילה דתית שבה יש מקום גם לבעלי זהות להט"בית, החיים בהשלמה עם זהות זו, מבלי להסתיר או להכחיש אותה.

הקהילה הדתית יקרה לנו ומניע אותנו הרצון למצוא בה מקום כשווים.
אנו מציעים בהתנדבות לבוא, לספר, לענות ולספק את כל התשובות שאנשי חינוך ורבנים זקוקים להם
על מנת להתחיל להתמודד באמת עם הנושא הלהטב"י בחברה הישראלית בכלל ובציבור הדתי בפרט.

"אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו בגלל שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עימנו יבנה בזכות אהבת חינם" (הראי"ה קוק)

 


  

"אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם,

ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך,

ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו, חלילה..."         

                                                                   מתוך תפילת רבי אלימלך מליז'נסק