שם משפחה - משימת חקר

 
משימתכם היא:
 
1. היכנסו לאתר ומצאו את מקור שם משפחתכם.
 

2. כעת ראיינו את הוריכם, וגלו אם גם להם ידוע מקור שם המשפחה:

מקור שם המשפחה שלכם וסיפורים מעניינים שקשורים בו.  שימו לב האם שם המשפחה קשור בעיסוק של אחד מבני המשפחה, או במקום מגוריו.

 

3. "פעם קראו לי גולדשטיין והיום אבן חן" –- קראו על שמות מעוברתים - האם יש שמות מעוברתים במשפחתך -  ערוך רשימה ופרט.

 

4. הכינו סמל משפחתי בצורת תצלום, ציור או פיסול המהות של שם המשפחה, אם השם מאפשר זאת. חשבו על סמל שיאפיין את משפחתכם או את הסיפור המיוחד שקשור בו.

 

שימרו את הדף בשם:

 "שמך הפרטי + אות ראשונה של שם משפחה – חקר שם המשפחה "  (עליכם לעשות את העבודה על דף חדש ולא על דף זה)
הגישו את הדף מודפס כטיוטא למחנכת.

 
Comments