נאום קבלת פרס נובל לספרות

(c) זכויות שמורות לגל אורן - gal oren